VIRTUALŪS KVIESTINIAI PROFESORIAI (VIRTUAL)

 

Projekto nr.: 2020-1-CZ01-KA226-HE-094462

Projekto aprašymas:

Atsižvelgiant į suvaržymus, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos, įsitikinome, kad dėstytojai ir studentai geba prisitaikyti prie netradicinių mokymo ir mokymosi modelių. Įdiegus naujus metodus ir organizacines priemones ankstesni studijų apribojimai, tapo naujomis galimybėmis. Vienas tokių su COVID-19 susijusių apribojimų, tapęs galimybe – tai studijos nuotoliu ir bakalauro studijų tarptautiškumo didinimas.
Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti tvirtą jungtinių studentų grupių mokymo sistemą tarpvalstybiniu mastu, įdiegtą partnerių universitetuose ir paremtą atitinkama išsamia mokymo medžiaga, naudojant šiuolaikines technologijas.
Šio projekto uždaviniai:
• nustatyti ir pašalinti kliūtis, trukdančias mokyti jungtines studentų grupes tarptautiniu mastu,
• sukurti gaires, kurios palengvintų tokių studijų modulių paruošimą ir įgyvendinimą,
• parengti pilną studijų modulių rinkinį su visa mokymo medžiaga studijų įgyvendinimui.
Partnerių universitetai įsipareigoja projekto metu sukurtus modulius siūlyti kitų partnerių studentams, todėl kiekvienas modulis gali sutelkti didelį skaičių studentų.
Pirmieji dalyviai bus šio projekto partnerių universitetų ekonomikos ir verslo programų bakalauro studijų studentai, studijuojantys anglų ir valstybine kalba. Atvykstantys mainų studentai iš kitų universitetų taip pat galės išklausyti šiuos modulius ir tikimasi, kad kiekvienais metais kiekviename modulyje studijuos bent viena jungtinė studentų grupė, kurioje vidutiniškai dalyvaus ne mažiau kaip 25 studentai. Iš viso 15 dėstytojų ir techninių darbuotojų iš visų trijų universitetų bus apmokyti kurti ir taikyti atvirojo mokymo išteklius, naudojamus modulių medžiagai rengti, ir bus pasirengę savo organizacijose dalintis šia patirtimi.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Įgyvendinant projektą bus parengti iš viso devyni studijų moduliai, įskaitant jų aprašymus ir visą mokymo bei savarankiško mokymosi medžiagos rinkinį. Šie moduliai bus pateikiami atvirųjų švietimo išteklių forma, tinkami įvairių tarptautinių studentų grupių mokymui vienu metu ir pakankamai lankstūs, kad būtų integruoti į universitetų partnerių studijų programas, o taip pat potencialiai ir kitų, projekte nedalyvaujančių, partnerių studijų programas.
Rezultatai taip pat apims metodikas, sprendžiant bendrą kursų įgyvendinimą įvairiose organizacinėse ir programinėse aplinkose bei palengvinant atvirųjų švietimo išteklių plėtrą. Trys moduliai projekto metu bus dėstomi kaip pilotiniai, dalyvaujant studentams iš visų universitetų partnerių, todėl projekto rezultatai turės daug trumpalaikės ir ilgalaikės naudos ir poveikio. Visų pirma, jie leis studentams iš partnerių universitetų išklausyti modulius, kuriuos tarptautiniai fakultetai dėsto įvairiose tarptautinėse studijų grupėse, netrikdant jų reguliaraus tvarkaraščio. Dėl to tarptautiškumo elementai taps prieinamesni ir įtraukesni daug platesnei bakalauro studijų studentų daliai, taip pat dėstytojams, o tai atvers kelią tarptautiškumui tapti privalomu programų rengimo ir vertinimo standartu. Pagal projektą sukurtos metodikos taip pat palengvins kitų universitetų studentams prisijungti prie kursų, motyvuos kitus universitetus prisijungti su savo dėstytojais ir kursais bei sukurs techninę ir didaktinę sistemą, kad būtų galima kurti ir dėstyti daugiau modulių ir parengti jų medžiagą, naudojant panašų formatą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-03-01 - 2023-02-28

Projekto koordinatorius: Vysoka skola ekonomicka V Praze

Projekto partneriai: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Akvilė Čibinskienė, Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras