W-RISE: Ukrainos moterų pabėgėlių kvalifikacijos kėlimas, pasitelkiant tvarius ir skaitmeninius verslumo mokymosi būdus

 

Projekto nr.: 2023-1-IT02-KA220-ADU-000162162

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-12-01 - 2026-05-31

Projekto koordinatorius: Net in Action

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Aušra Rūtelionė

Trukmė:
2023 - 2026

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras