Žaidybinimas socialinei ir pilietinei įtraukčiai – holistinis požiūris į kultūrinius pokyčius švietime ir politikoje (InGame)

 

Projekto nr.: 612166-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-15 - 2023-01-14

Projekto koordinatorius: Salamankos universitetas

Projekto partneriai: Simpleksas, Ekpaideutikos Omilos Anatolia, Rumunijos literatūros asociacija, CSI socialinių inovacijų centras (Ltd), Danmar Computers, Oxfam Italia Onlus, ZB&V BV

Vadovas:
Daina Gudonienė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra