Žiedinės ekonomikos modeliavimas ir įveiklinimo perspektyva atviros mažos ekonomikos šalyje (CEMESOE)

 

Projekto nr.: P-MIP-19-62

Projekto aprašymas:

Projektas yra skirtas įvertinti makroekonominius efektus mažoje atviros ekonomikos šalyje, pereinant iš linijinio ekonomikos modelio į žiedinę ekonomiką. Nepaisant ES iniciatyvų diegti žiedinės ekonomikos koncepciją praktikoje, iki šiol dar dažna ekonominė sistema (kas būdinga ir Lietuvos ekonomikai) pasižymi linijine gamtinių išteklių transformacija į gamybą, vartojimą ir atliekas. Stokojama didesnio gamtinių išteklių produktyvumo, ilgesnio gaminių vartojimo laiko, pakartotino panaudojimo, naudotų produktų dalių naudojimo gamyboje ir atliekų perdirbimo.
Mokslinėje literatūroje pasigendama išsamios, kompleksinės analizės apie tiriamą reiškinį mažoje atviros ekonomikos šalyje, perėjimo iš linijinės į žiedinę ekonomiką pasekmių poveikį miestų, regionų ir šalies ekonomikos dinamikai, visuomenės gerovei, naujų darbo vietų sukūrimui. Be to, svarbu užtikrintų CE koncepcijos įveiklinimo integralumą su skirtingo lygmens strateginiais dokumentais. Prieš įgyvendinant praktiškai ir pradedant naudoti viešus finansinius išteklius, svarbus gilus metodologinis supratimas apie ekonominės sistemos virsmą iš linijinės į CE.
Projekto tikslas yra sukurti naują dinaminį stochastinį bendrosios pusiausvyros modelį, įvertinantį žiedinės ekonomikos veikimą mažos ekonomikos šalies atveju, apjungiant mikro, mezo ir makro lygmenis ir įvertinti strateginių dokumentų suderinamumą bei integralumą, kas įgalintų pereiti prie aukštesnio žiedinės ekonomikos įgyvendinimo lygio Lietuvoje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Tyrimo rezultatai tiesiogiai prisidės su nauju metodologiniu indėliu prie tvarios ekonomikos mokslo krypties plėtros bei atitinkamų mokslinių uždavinių sprendimo: žiedinės ekonomikos koncepcijos išgryninimo ir ekosistemų funkcionavimo apibrėžimo mažos atviros ekonomikos atveju, dinaminio stochastinio bendrosios pusiausvyros (DSGE) modelio kūrimo mažai atvirai ekonomikai, siekiant įvertinti žiedinės ekonomikos įveiklinimo pasekmes, strateginių pasiūlymų suformavimo.
Praktinė ir socialinė projekto vertė atsispindi per strateginių dokumentų analizę įvairiais pjūviais/lygiais, iššūkių, su kuriais susidurs verslo įmonės, pereinant prie žiedinės ekonomikos principų, identifikavimą, strateginių pasiūlymų ir sprendimų, padėsiančių lengviau persiorientuoti įmonėms, miestams, regionams ir šalims, pateikimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-01 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas

Vadovas:
Lina Dagilienė

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku