Žiedinio dizaino įrankiai tvarių produktų ir paslaugų kūrimui – ŽIEDIS

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0104

Projekto aprašymas:

Šiuo metu pasaulyje vyraujantis „Linijinės“ ekonomikos modelis paremtas „imk-naudok-išmesk“ principu, vis labiau kritikuojamas dėl tvarumo stokos. Populiarėja naujas modelis – žiedinė ekonomika (ŽE), tačiau šis modelis iki šiol nėra plačiai praktikuojamas. Įvairiuose mokslo šaltiniuose tvirtinama, kad šiame kontekste dizainas kaip niekada tampa svarbus. Į ŽE žiūrima kaip į perspektyvų požiūrį, padedantį sumažinti pasaulinę tvarumo krizę, Europoje ŽE principai integruojami į ateities strategijas. Plėtojant naujoves svarbu integruoti ŽE paremtus sprendimus ankstyvame projektavimo etape, kadangi integruoti šiuos sprendinius jau sukurto produkto/paslaugos specifikacijoje yra komplikuota. Kurdami naujus produktus/paslaugas, dizaino pagalba galima išvengti gaminio atgyvenimo, kuriant produktus, turinčius didelį fizinį ir emocinį atsparumą – tai padeda išvengti produktų “atgyvenimo”, kas įtakoja produktų išmetimą. ŽE apima kompleksinius projektavimo aspektus, todėl naujovių kūrimas, vadovaujantis ŽE principais tarp individualių kūrėjų tampa sudėtingas – trūksta jiems pritaikytų ŽD ĮRANKIŲ, kurie leistų skirtingų pramonės sektorių inovatoriams naudoti Žiedinį Dizainą.

Projekto TIKSLAS – sukurti ir ištirti žiediniu dizainu paremtus ĮRANKIUS įgalinančius visų pramonės sektorių inovatorius kurti žiedinės ekonomikos principais paremtus tvarius produktus/paslaugas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Projekto metu pasiekiami dviejų tipų rezultatai – praktiniai ir teoriniai.

Praktiniai rezultatai:
(i) Atviras naujas skaitmeninis išteklius, duomenų bazė – ŽD PLATFORMA
(ii) Kiti MTEP veiklos produktai:
MT grįsti įrankiai ir jų naudojimo sistema: 3 ŽD ĮRANKIAI ir 1 ŽD AKSELERAVIMO PROGRAMA;
Registruoti dizainai: 2 dizaino registravimo paraiškos; 1 prekinio dizaino registravimo paraiška.

Teoriniai rezultatai:
8 moksliniai straipsniai – recenzuoti moksliniai tekstai tarptautiniuose mokslo žurnaluose (4 paskelbti, 4 įteikti leidybai);
10 stendinių pranešimų (tarptaut.);
10 publikacijų mokslo konf. pranešimų rinkinyje (tarptaut.).

Rezultatai tinkami panaudoti MTEP, bei gali būti komercinami. Komercinis potencialas – nacionalinė ir tarptautinė rinka. ŽD ĮRANKIAI gali būti naudojami kartu ŽD akseleravimo programoje arba atskirai. Tikslinės auditorijos:
– MT organizacijos – MTEP rezultatų komercializavimui pagal ŽE principus;
– Tech. ir inovacijų parkai – ŽD akseleravimo programos naudojimas;
– Verslo įmonės – perėjimas nuo linijinio prie žiedinio modelio;
– Antrepreneriai – startuolių pagal ŽE principus kūrimas.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Cabirio Cautela, Lina Dagilienė, Lina Dagilienė, Rūta Valušytė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Dizaino centras, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras