Žiniomis grįsto antreprenarystės ir įmonių tinklo kūrimas, siekiant sustiprinti Kauno technologijos universiteto poziciją ES antreprenarystės ir įmonių mokslinių tyrimų kontekste (KEEN)

 

Projekto nr.: 810329

Projekto aprašymas:

Pagrindinis KEEN projekto tikslas – stiprinti Kauno technologijos universiteto mokslinius tyrimus antreprenerystės srityje, tobulinti gebėjimus išnaudoti ir skleisti mokslinių tyrimų rezultatus ir didinti gebėjimą įtraukti visuomenę į mokslinių tyrimų ir antreprenerystės sąmoningumą, supratimą ir priėmimą. Siekiant šio tikslo, KEEN projektas bus įgyvendinamas kartu su Cranfield universitetu (Jungtinė Karalystė), Bergische Universität Wuppertal (Vokietija) ir Universität St. Gallen (Šveicarija), kuriant antreprenerystės tinklą.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Sukurtas antreprenerystės tinklas bus palaikomas ir pasibaigus projektui. Daugiausia dėmesio bus skiriama visuomenės dalyvavimo verslumo tyrimuose plėtotėje, mažo inovatyvumo lygmens ES šalyse, tokiose kaip Lietuva.
Tinklas leis: 1) bendrai kurti labiau socialiai svarbius mokslinius tyrimus su daugybe veikėjų, pvz., Politikos kūrėjų, piliečių, pramonės atstovų ar nevyriausybinių organizacijų; 2) gerinti visuomenės galimybes gauti mokslinių tyrimų rezultatus; 3) skatinti verslumo politikos plėtrą, labiau suderinti su visuomenės poreikiais ir lūkesčiais.
KEEN projektas ir sukurtas tinklas įgyvendins priemones, orientuotas į žinių ir įgūdžių ugdymą, bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, verslumo iniciatyvų rėmimą. Lyginant su esamomis verslumo paramos iniciatyvomis, novatoriškas KEEN aspektas yra sutelkti dėmesį į mokslinių žinių perdavimą visuomenei, o dėl to visuomenė gali būti labiau įtraukta į mokslinių tyrimų kryptis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-09-01 - 2021-11-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: St. Gallen universitetas, Vupertalio universitetas, Kranfildo universitetas

Vadovas:
Asta Pundzienė

Trukmė:
2018 - 2021

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras