Paraiškų teikimas

Doktorantų atranka praktikų mobilumams užsienyje

Paraiškų teikimas vyksta kiekvieną mėnesį iki 10 d. (išskyrus liepą, rugpjūtį, gruodį). 

Atrankos vyksta kiekvieną mėnesį Erasmus+ doktorantų akademinio mobilumo atrankos posėdžio metu.  

Jeigu jau radote “Erasmus+” praktikos vietą užsienyje ir gavote Įmonės sutikimą priimti praktikantą  pildykite internetinę paraišką Mobility Online platformoje:

 • su visais nurodytais priedais;
 • be priedų (tik absolventų praktikos atveju, jei dar neradote praktikos vietos).

Per metus yra vykdomos keturios atrankos skirti “Erasmus+” stažuočių (mokomųjų ir kitokio tipo praktikų) stipendijoms. Paraiškas atrankoms reikia teikti iki rugsėjo 1d., gruodžio 1d., kovo 1d,, birželio 1 d.

Profesinės ar papildomos praktikų atrankoje gali dalyvauti visų studijų pakopų (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studijų studentai. Bakalauro studijų studentai anksčiausia į praktiką gali išvykti tik po pirmo kurso (vasarą). 

Paraiškas absolventų praktikai gali teikti tik baigiamojo kurso visų studijų pakopų (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studijų studentai. Paraiškas šiai praktikai galima teikti iki paskutinės studijų universitete (ar disertacijos gynimo) dienos.  

 

Atrankos kriterijai

 • studijų rezultatų vidurkis; 
 • motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas; 
 • praktikos veiklų atitikimas studijų programai (absolvento praktika) arba pagrįstas kitokio pobūdžio veiklos pasirinkimas; 
 • papildoma kandidato patirtis (darbinė patirtis, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, stažuotėse, projektuose, t.t.); 

Atrankos kriterijų eiliškumas nėra apibrėžtas. Apie atrankos rezultatus kandidatai yra informuojami asmeniškai el. paštu per 7 d. d. nuo paraiškų priėmimo termino pabaigos. 

Svarbu: 

 • akademinės skolos turi būti pašalintos iki praktikos pradžios; 
 • akademinėse atostogose esantys studentai negali vykti į „Erasmus+“ praktiką. 

 

Apeliacijos teikimas

Jei nesutinkate su atrankos rezultatu, galite pateikti motyvuotą apeliaciją dėl atrankos konkurso rezultatų išaiškinimo per 5 darbo dienas nuo atrankos konkurso rezultatų gavimo dienos. Apeliacija turi būti adresuojama instituciniam „Erasmus+“ koordinatoriui ir siunčiama TRD specialistui, atsakingam už tarptautines praktikas.  

Išnagrinėjus apeliacijos motyvus, per 10 darbo dienų yra parengiamas atsakymas, kuris išsiunčiamas Jūsų nurodytu el. pašto adresu.  

Jei vis tiek nesutinkate su institucinio „Erasmus+“ koordinatoriaus sprendimu, per 3 darbo dienas galite paduoti prašymą Ginčų nagrinėjimo komisijai, sudarytai KTU rektoriaus įsakymu. 

 

Bendra informacija

„Erasmus+“ programos remiamos stažuotės (mokomoji ir kitokio tipo praktika) užsienyje yra skirtos aukštojo mokslo įstaigose registruotiems bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams, kurie neturi akademinių įsiskolinimų ir neseniai studijas baigusiems absolventams 

Ši stažuotė turi atitikti Jūsų mokymosi siekiant laipsnio ir asmeninio tobulėjimo poreikius ir būti kuo labiau integruota į jūsų studijų programą. Stažuodamiesi užsienyje turite galimybę: 

 • įgyti tarptautinės profesinės patirties; 
 • įgyti skaitmeninių įgūdžių; 
 • susipažinti su kitos šalies darbo rinkos reikalavimais; 
 • išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines gyvenimo sąlygas; 
 • įgyti socialinių ir emocinių gebėjimų;
 • įgyti bendravimo užsienio kalba įgūdžių; 
 • užmegzti naujų pažinčių (dalykinių ir asmeninių); 
 • pasisemti tarpkultūrinės patirties;  
 • tapti verslesniais ir t.t. 

Jūs galite vykti į: 

 • papildomąją praktiką (galite išvykti jau po pirmo kurso); 
 • profesinę praktiką; 
 • absolvento praktiką. 

Į papildomąją praktiką galima vykti tik tuo metu, kai nėra dėstomi studijų moduliai (vasaros atostogų, baigiamojo semestro metu), į profesinę – tuo metu, kai numatytas profesinės praktikos semestras. Absolvento praktiką galima pradėti tik po KTU diplomo įgijimo, o baigti – per 12 mėn. nuo studijų KTU baigimo datos. Absolvento praktiką galima atlikti ir vasaros metu iki naujųjų studijų pradžios, pvz., po bakalauro studijų baigimo iki magistrantūros/doktorantūros studijų pradžios rudenį. Šios praktikos planas privalo glaudžiai sietis su KTU baigta studijų programa.  

Svarbu! Praktikos metu absolventams draudžiama studijuoti aukštojo mokslo institucijose. 

Praktikos trukmė ir formos

Galite išvykti į fizinį arba mišrų mobilumą (virtualus laikotarpis yra derinamas su fiziniu trumpalaikiu ar ilgalaikiu mobilumu):

 • Ilgalaikis fizinis mobilumas. Šis mobilumas užsienyje gali trukti nuo 2 iki 12 mėn.
 • Trumpalaikis fizinis mobilumas užsienyje kaip mišraus mobilumo dalis gali trukti nuo 5 iki 30 dienų. Doktorantūros studijų studentams virtualioji mobilumo dalis nėra privalomas, bet rekomenduojama.

Savo stažuotę (mokomąją praktiką) taip pat galite suderinti su studijų užsienyje laikotarpiu (daugiau informacijos rasite skyriuje Mišrus studijų ir praktikų mobilumas).

Praktikos rezultatų pripažinimas

Kiekvieną kartą už atliktą praktiką yra skiriamas tam tikras kreditų skaičius (išskyrus doktorantų ir absolvento praktiką) bei sugeneruojamas įrašas į diplomo priedėlį.

Studentai taip pat gali derinti studijų užsienyje laikotarpį su mokomąja praktika, taip dar labiau išplėsdami mokymosi rezultatus ir lavindami universaliuosius gebėjimus. 

 

Praktikos vietų paieška

Norėdami surasti praktikos vietą užsienyje: 

 1. konsultuokitės su studijų programų vadovu, dėstytojais, karjeros mentoriais, alumnais, šeimos nariais ar draugais, ieškokite praktikos pasiūlymų praktikų vietų paieškų portaluose: 

2. Sudarykite norimų praktikos vietų sąrašą (įmonės, organizacijos, universitetai). 

Tinkamos praktikos organizacijos (veikiančios bet kurioje “Erasmus+” programoje dalyvaujančioje šalyje): aukštojo mokslo institucijos, Lietuvos diplomatinės atstovybės, valstybinės įmonės, tyrimų centrai, įmonės, kt. 

Netinkamos praktikos organizacijos: ES institucijos bei agentūros (žr. sąrašą).

3. Parenkite gerą CV ir motyvacinį laišką (patarimų, kaip tai padaryti rasite čia arba konsultacijos metu pas KTU Bendradarbiavimo vystymo ir karjeros centro specialistą).  

4. CV ir motyvacinį laišką išsiųskite organizacijoms, kur norėtumėte atlikti praktiką. 

5. Laukite pakvietimo į praktiką ar interviu.  

6. Gavus pavietimą į praktiką, suderinkite praktikos datą ir planą su KTU praktikos vadovu (dėl praktikos vadovo suradimo kreipkitės į Fakulteto studijų centrą) ir priimančia organizacija.  

Svarbu! Praktika negali prasidėti ar baigtis savaitgaliais ar švenčių dienomis. 

Sutarus dėl praktikos, siųskite praktikos organizacijai Įmonės sutikimo priimti praktikantą šabloną. 

 

Mobilumo etapai

Prieš praktiką užsienyje

 1. Norėdami išvykti į praktiką užsienyje, naudokitės patarimais, kurie pateikti skyriuje Praktikos vietų paieška. 
 2. Iki nustatyto termino Mobility Online platformoje užpildykite paraišką.
 3. Po atrankos, iki išvykimo į praktikos vietą fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriui (TRK) ir į Mobility Online platformą įkelkite skyriuje Dokumentai nurodytus dokumentus.  
 4. Ieškokite apgyvendinimo ir planuokite savo kelionę. Kaip tai padaryti ir dar daugiau naudingos informacijos galite rasti KTU Pre – departure guide leidinyje. 
 5. Prieš praktikos laikotarpį savarankiškai atlikite privalomą užsienio kalbos žinių įvertinimo testą OLS sistemoje (angl. online linguistic support). Svarbu! Jei praktika vyks Jūsų gimtąja kalba, šio testo atlikti nereikia. Programėlę galite parsisiųsti iOS ir Android platformoms.

Per praktiką

Jei kyla kokių nors problemų, nedelsdami susisiekite su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi!

 

1.Praktikos metu OLS sistemoje galite nemokamai mokytis ar patobulinti praktikos vietoje vartojamą užsienio kalbą.

2.Jei praktikos metu norite pakeisti „Erasmus+“ praktikos planą, formą ar laikotarpį (pratęsti ar sutrumpinti), tai privalote padaryti ne vėliau kaip likus mėnesiui iki anksčiau planuotos praktikos laikotarpio pabaigos ir apie tai el. paštu informuoti:

  • KTU praktikos vadovą,  
  • fakulteto TRK (doktorantų atveju – Doktorantūros mokyklos koordinatorių),
  • TRD specialistą,

kartu atsiunčiant praktikos organizacijos praktikos vadovo patvirtinimą, kad šis pakeitimas yra suderintas su praktikos organizacija.  

3. Gavus KTU praktikos vadovo leidimą atlikti pakeitimus, su fakulteto TRK suderinkite: 

  • KTU praktikos sutarties keitimą (nepildo absolventai ir doktorantai) ir 
  • prašymo „Dėl dalinių studijų / praktikos pratęsimo“ pildymą AIS (nepildo absolventai). 

4. Su TRD specialistu suderinkite papildomo finansavimo galimybę ir į Mobility Online platformą įkelkite: 

  • užpildytą ir visų šalių pasirašytą „Erasmus+“ praktikos sutarties (Learning Agreement „During Mobility“ dalį);  
  • visų pratęstų privalomų draudimų polisų kopijas (jei praktikos laikotarpis pratęsiamas).  

Pasikeitus „Erasmus+“ praktikos laikotarpiui arba formai, TRD specialistas studentui pasirašyti parengia Finansinės sutarties pakeitimą (jei skiriama papildoma stipendija), kurį reikia įkelti į Mobility Online platformą.

5. Jei norite nutraukti praktiką, privalote raštu apie tai kaip įmanoma anksčiau informuoti: 

  • KTU praktikos vadovą, 
  • fakulteto TRK (doktorantų atveju – Doktorantūros mokyklos koordinatorių),
  • TRD specialistą. 

6. Jei po praktikos užsienyje norite vėl apsigyventi KTU bendrabutyje, vietą galite rezervuoti iš anksto  Bendrabučių rezervacijos sistemoje  nuo gruodžio 1 d. iki 15 d. (pavasario semestrui) ir nuo liepos 1 d. iki 15 d. (rudens semestrui). Daugiau informacijos rasite Vietos bendrabutyje skyrimo tvarkos apraše. Dėl papildomų klausimų kreipkitės į Bendrabučių grupę. 

7. Daug naudingos informacijos taip pat galite rasti KTU Pre – departure guide leidinyje. 

Atsiskaitymas po praktikos

 1. Per 30 kalendorinių dienų nuo praktikos pabaigos pateikite skyriuje Dokumentai nurodytus dokumentus.  
 2. Įvertinimą AIS už atliktą profesinę praktiką įrašys praktikos vadovas, o kitų tipų praktikų atveju – studijų prodekanas arba KTU praktikos vadovas (negalioja doktorantams ir absolventams).  
 3. Studijų aptarnavimo administratorius atliks praktikos modulio įskaitymą studento individualiajame studijų plane AIS (negalioja doktorantams ir absolventams). 
 4. Daug naudingos informacijos taip pat galite rasti KTU Pre – departure guide leidinyje. 
 

Įvairios praktikų galimybės

Šioje skiltyje galite rasti informaciją apie įvarias praktikų galimybes (su finansavimu ir be jo) skirtingose pasaulio šalyse.  

AISEC https://aiesec.org/
Baltic American Freedom Foundation https://balticamericanfreedomfoundation.org/
BALTECH https://www.baltech.info/
Blue Book Traineeship https://ec.europa.eu/stages/home_en
European summer school https://europeansummerschool.com/
Fullbright Scholar Program https://www.cies.org/
Fusion for Energy http://fusionforenergy.europa.eu/careers/traineeships.aspx
GO Overseas http://gooverseas.com
IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) https://iaeste.org/
NORDTEK http://nordtek.net/
Summer schools in Europe https://www.summerschoolsineurope.eu/
ŠMPF (Švietimo mainų paramos fondas) https://stipendijos.lt/
Talentoteca (Spanish) https://www.talentoteca.es
Universitetinis centras Svalbarde https://www.unis.no/
Vulcanus in Japan https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
 

Finansinė parama

Kiekvienas KTU studentas vienoje studijų pakopoje (bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros) turi galimybę gauti Erasmus+ stipendiją bendram 12 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 24 mėn.) fiziniam studijų ir / ar praktikos mobilumui (įskaitant absolventų praktiką). Stipendija yra skiriama daliai kelionės, pragyvenimo bei draudimo išlaidų padengti, kaip priedas prie universiteto ar kitų stipendijų. Studentai taip pat privalo mokėti įmokas savo šalies arba šalies, kurioje studijuoja, institucijai ir vykdyti kitas sąlygas, numatytas studento studijų sutartyje. 

Stipendijos dydis priklauso nuo praktikos šalies pragyvenimo lygio, galimų papildomų išmokų ir fizinio mobilumo trukmės. 

Trumpalaikio fizinio mobilumo finansavimas: 79 EUR už dieną iki 14-tos fizinės veiklos dienos ir 56 EUR už dieną 15 – 30 veiklos dienomis.

Ilgalaikio fizinio mobilumo finansavimas: 

Šalių grupė Stipendijos dydis Šalys
I 824 € /mėn.

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 14 regiono (Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė)

II 824 € /mėn.

Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iš 13 regiono (Andora, Monakas, San Marinas, Vatikano miesto valstybė)

III 756 € /mėn.

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Serbija, Turkija, Vengrija

 

IV 700 € /mėn.

Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios “Erasmus+” programos valstybės, iš 1-12 regionų

 

*Pastaba. Finansavimas į IV grupės šalis iš 1-12 regionų ir 13 bei 14 regionų yra ribotas ir skiriamas pagal aplikavimo pirmumo principą.

Jei vykstate į praktiką IV grupės šalyse, papildomai skiriama kelionės išmoka, kuri priklauso nuo kelionės atstumo (nuo KTU iki praktikos vietos):

Kelionės atstumas  Suma*  Ekologiškos kelionės suma 
Nuo 10 iki 99 km:  23 EUR vienam dalyviui   
Nuo 100 iki 499 km:  180 EUR vienam dalyviui  210 EUR vienam dalyviui 
Nuo 500 iki 1999 km:  275 EUR vienam dalyviui  320 EUR vienam dalyviui 
Nuo 2000 iki 2999 km:  360 EUR vienam dalyviui  410 EUR vienam dalyviui 
Nuo 3000 iki 3999 km:  530 EUR vienam dalyviui  610 EUR vienam dalyviui 
Nuo 4000 iki 7999 km:  820 EUR vienam dalyviui   
8000 km arba daugiau  1500 EUR vienam dalyviui   

*Pastaba: „Suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.  

Jei studentai ar absolventai vyksta į praktiką I-III grupėse esančiose šalyse ekologišku keliavimo būdu, jiems gali būti skiriama papildoma 50 EUR individuali parama kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas. 

Papildomas išmokas galite gauti, jei turite specaliųjų poreikių, priklausote KTU mažiau galimybių turinčiai studentų grupei arba į praktikos vietą keliaujate ekologišku būdu. Visais šiais atvejais reikia pateikti papildomus poreikius pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta puslapyje Papildoma finansinė parama.

Jei vykstate į profesinę ar papildomą praktiką ir Mobility Online pateikėte visus reikiamus praktikos mobilumo dokumentus (žr. skyrių „Dokumentai”) bei atlikote OLS testą, pirmoji stipendijos dalis (90% visos stipendijos)  bus pervedama per 30 dienų nuo finansinės sutarties pasirašymo datos.  

Jei vykstate į absolvento praktiką, nuvykus į „Erasmus+“ praktikos vietą, pasirūpinkite, kad priimančios organizacijos praktikos vadovas TRD specialistui per 5 darbo dienas iš darbinio el. pašto atsiųstų jo Patvirtinimą apie atvykimą kad būtų išmokama pirmoji stipendijos dalis.  

Stipendijos likutis (10%) bus išmokamas tik pilnai atsiskaičius už atliktą praktiką (žr. skyrių „Dokumentai”). Praktikai sutrumpėjus daugiau nei 5 dienomis, stipendija yra perskaičiuojama pagal realiai išbūtą laikotarpį.

Daliai atrinktų studentų gali būti suteikiamas tik „Erasmus+‟ studento ar absolvento statusas (ir su juo susijusios galimybės bei atsakomybės), tačiau „Erasmus+‟ stipendija neskiriama (“nulinė stipendija”). Jie gali gauti kito, ne „Erasmus+“, ES fondo (ESF ar kt.) arba nacionalinę, regioninę ar kitokią dotaciją savo mobilumo išlaidoms padengti.  

 

Dokumentai

Dokumentai po atrankos

 

Mobility Online platformoje reikia įkelti šiuos dokumentus:

 • “Erasmus+” praktikos sutartis (Learning Agreement „Before mobility“ part) 
 • Draudimo dokumentai. “Erasmus+” praktikos metu yra privaloma turėti šiuos 3 visą praktikos užsienyje laikotarpį galiojančius draudimus: 
  • Minimalus privalomas sveikatos draudimas praktikai ES šalyjeEuropos sveikatos draudimo kortelė. Ši kortelė paprastai padengia tik būtinąsias išlaidas, tačiau nepadengia kitų galimų išlaidų, pvz.: dėl repatriacijos, specialios medicininės intervencijos ir pan., todėl rekomenduojame apsidrausti privačiu papildomu draudimu. Privatų sveikatos draudimą privaloma įsigyti ir vykstant į praktiką ne ES šalyje 
  • Asmens civilinės atsakomybės draudimas.Šisdraudimasyra skirtas padengti praktikanto sukeltą žalą praktikos organizacijai.
  • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Šis draudimas yra skirtas padengti praktikanto patirtą žalą praktikos vietoje.

Minėtus draudimus įsigyti reikia savarankiškai arba Jus gali apdrausti priimančioji praktikos organizacija. Jei praktikos organizacija suteiks vieną ar visus iš paminėtų draudimo rūšių, informacija ape tai turi būti pažymėta Jūsų “Erasmus+” praktikos sutartyje (Learning Agreement („Before mobility“)). 

 • Dokumentai dėl papildomų išmokų (specaliųjų poreikių, priklausymo KTU mažiau galimybių turinčiai studentų grupei ar ekologiško keliavimo būdo), kaip nurodyta skyriuje Papildoma finansinė parama. 

Fakultete teikiami dokumentai yra pildomi tik sėkmingai išlaikius sesiją:

 • Trišalė KTU praktikos sutartis (pildoma AIS, nepildo absolventai ir doktorantai) 
 • Prašymas išvykti į praktiką užsienyje (pildomai AIS, nepildo absolventai) 

Atsiskaitymas po praktikos

Po praktikos privalote atlikti internetinę apklausą (pakvietimą gausite el.paštu) į Mobility Online platformą įkelti:

Fakultete reikia pateikti:

 • Prašymą tęsti studijas (pildoma AIS, nepildo absolventai) 
 

D.U.K

Tol, kol išnaudosite „Erasmus+“ programos 12 mėn. limitą (sumuojama kartu su “Erasmus+” studijų mobilumu). Kiekvienoje studijų pakopoje šis laikotarpis yra skaičiuojamas naujo. 

Paraiškos teikimo metu studentas gali turėti akademinių skolų, bet jos turi būti pašalintos iki „Erasmus+“ praktikos pradžios. 

Galima, tačiau iki praktikos pradžios studentas privalo grįžti akademinių atostogų. 

Taip. Tokiu atveju galite vykti į papildomąją praktiką vasarą, baigiamojo semestro metu arba į absolvento praktiką po studijų baigimo. 

Galima. Studentai, kurie baigė trečią kursą, privalomąją praktiką gali atlikti anksto (vasarą), jei su studijų prodekanu/-e suderina, kad numatoma „Erasmus+“ praktikos programa atitik privalomajai praktikai keliamus reikalavimus. 

Jei nori teikti paraišką KTU talento stipendijai, atlikus “Erasmus+” praktiką bus pridėta 0,4 balo fizinį mobilumą ir 0,2 balo virtualų mobilumą. 

Praktikos vietą rekomenduojame rinktis ne pagal šalį, o pagal tai, kur daugiausia patirties galite įgyti. 

„Erasmus+“ praktikos stipendija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas, t. y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas (pvz., buto nuomos mokesčius), tačiau jos gali neužtekti visoms praktikos užsienyje išlaidoms padengti, todėl būtina turėti papildomų lėšų. 

Dauguma studentų teigia, kad stipendijos užtenka, tačiau tai priklauso nuo pragyvenimo šalyje lygio ir nuo asmeninių kiekvieno studento įpročių bei poreikių. Galimas lėšų planavimo pvz.: Pragyvenimo išlaidos Kaune + “Erasmus+” praktikos stipendija = Visos lėšos “Erasmus+” praktikos metu 

Taip. „Erasmus+“ programa leidžia gauti ir praktikos stipendiją, ir įmonės atlygį. 

Kelionės organizavimu reikia rūpintis savarankiškai. Būtina suplanuoti savo kelionę nuo namų durų iki praktikos vietos. Į praktiką priimančios organizacijos gali pasitikti ar pasiūlyti pasitikimo oro uoste paslaugas. Daugiau informacijos galite rasti KTU Pre – departure guide. 

Apgyvendinimu reikia rūpintis savarankiškai. Pirmiausia apie tai užklauskite Į praktiką priimančios organizacijos, taip pat rekomenduojame ieškoti studentų apgyvendinimo pasiūlymų per priimančio Universiteto (miesto) ESN ar specializuotose interneto svetainėse. Daugiau informacijos galite rasti KTU Pre – departure guide 

papildomos „Erasmus+“ praktikos metu suteiktus kreditus mokėti nereikės. 

Pagal universitete galiojančią tvarkąiki rugsėjo 1 d., o su dekano leidimuiki rugsėjo 15. 

Paraiškos gali būti teikiamos bet kuriuo baigiamojo kurso metu, bet ne vėliau nei iki studijų KTU pabaigos (paskutinė diena prieš diplomo atsiėmimą ar disertacijos gynimą). 

Absolvento praktiką galima pradėti iš karto pabaigus studijas KTU ar vėliau, o ją pabaigti – ne vėliau nei praėjus 12 mėn. nuo studijų KTU pabaigos. 

Absolvento praktiką galima atlikti ir vasaros metu iki naujųjų studijų pradžios, pvz., po bakalauro studijų baigimo iki magistrantūros/doktorantūros studijų pradžios rudenį. 

Šios praktikos laikotarpis skaičiuojamas kartu su baigtų studijų Erasmus+ mobilumo laikotarpiu (pvz., jei studentas baigtoje studijų pakopoje jau išnaudojo 12 mėn., į absolvento praktiką vykti negali; jei išnaudojo tik 8 mėn, absolvento praktikai lieka: 12 – 8 = 4 mėn. ir t.t.). 

Kiekvienas absolventas praktiką gali atlikti per 12 mėn. nuo studijų KTU pabaigos, todėl yra sudaroma galimybė praktikos vietą susirasti ir po studijų baigimo. Šiuo atveju absolvento paraiška gali būti teikiama be įmonės pakvietimo laiško su informacija, Tokia paraiška yra įtraukiama į Rezervo sąrašą. Rezervo sąraše esanti paraiška būna svarstoma artimiausioje atrankoje po to, kai absolventas pateikia įmonės pakvietimo laišką ir motyvacinį laišką. 

 

Kontaktai

Studentų info centras 

Rūta Jankauskienė 
Tarptautinių akademinių mainų specialistė 
erasmus@ktu.lt
 (I-IV 13:00 – 17:00) 
Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas