E. Zolubienės daktaro disertacijos „Rizikos diskursas internetinėje Lietuvos naujienų žiniasklaidoje 2006-2014 m.“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Eimantė Zolubienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, sociologija – 05S

Mokslinis vadovas: prof. dr. Audronė Telešienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S).

Sociologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Doc. dr. Aistė Balžekienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S) – pirmininkė,
Prof. dr. Auksė Balčytienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija – 08S),
Prof. dr. Vylius Leonavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S),
Dr. Vaidas Morkevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S),
Prof. dr. Anna Olofsson (Vidurio Švedijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S). 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose ir Lietuvos socialinių tyrimų centre (A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius).

Anotacija:

Šioje disertacijoje yra siekiama sistemiškai paaiškinti Lietuvos internetinės naujienų žiniasklaidos 2006–2014 m. holistinio rizikos diskurso bruožus ir dinamiką. Pirmojoje darbo dalyje, remiantis nuosaikaus socialinio konstruktyvizmo prieiga, rizikos santykio teorija, rizikos visuomenės teorine prieiga bei kitomis, komunikacijos mokslų ir diskurso analizės teorijomis, yra analizuojamas socialinis rizikos suvokimo sąlygotumas, rizikos komunikacijos proceso ypatybės, socialinio tikrovės konstravimo žiniasklaidoje praktikos bei rizikos diskurso anatomija. Antroji disertacijos dalis skiriama empirinio tyrimo metodologijos pristatymui ir argumentavimui. Atliktas disertacinis tyrimas grindžiamas mišria tyrimo prieiga, integruojančia kiekybinio bei kokybinio tyrimo elementus. Naudojama tyrimo strategija – kritinė diskurso analizė. Tyrimo empirinė medžiaga buvo renkama naudojant dokumentų peržiūros metodą. Paskutinėje darbo dalyje yra pristatomi gauti rezultatai ir jų interpretacija. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, jog Lietuvos internetinės naujienų žiniasklaidos 2006–2014 m. rizikos diskursas yra heterogeniškas, socialiai sukonstruotas ir sąlygotas darinys, apimantis viešas diskusijas skirtingų rizikų atžvilgiu. Nagrinėtam laikotarpiui yra būdinga laipsniškai intensyvėjanti rizikos komunikacija, iliustruojanti viešojo rizikos diskurso plėtrą populiariausiuose Lietuvos naujienų portaluose. Atliktas empirinis tyrimas taip pat atskleidžia tirto diskurso turinio ir tvarkos ypatybes bei jame veikiančių socialinių veikėjų reprezentacijas.

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
online free course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku