A. Graževičiaus daktaro disertacijos „Dvifazio-dvikomponenčio fluido natūralios konvekcijos ir terminės stratifikacijos procesų skaitinis tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Audrius Graževičius, Lietuvos energetikos institutas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006

Mokslinis vadovas – doc. habil. dr. Algirdas Kaliatka (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
dr. Egidijus Urbonavičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006) – pirmininkas
prof. dr. Francesco D’Auria (Pizos universitetas, Italija, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
dr. Algis Džiugys (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
dr. Raimondas Pabarčius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
doc. dr. Giedrė Streckienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:

Eksploatuojant didelės galios pramoninį objektą(us) labai svarbu suprasti jame vykstančius procesus, prognozuoti nusistovėjusias ar besikeičiančias situacijas bei valdyti galimas ar netikėtas avarijas. Siekiant apsisaugoti nuo galimų kritinių tokių avarinių situacijų pasekmių, taip pat siekiant jas maksimaliai sumažinti, šiuolaikiniuose pramonės objektuose yra diegiamos ar projektuojamos pasyvios aušinimo sistemos, nereikalaujančios išorinio energijos šaltinio kritinių situacijų ar avarijų metu. Šis klausimas ypač aktualus branduolinėse jėgainėse, nes galimos avarijų pasekmės šiuose objektuose gali būti skaudžios. Natūralios konvekcijos ir terminės stratifikacijos procesai, vykstantys pasyvių sistemų aušinimo baseinuose, tarpusavyje glaudžiai susiję, jų vyksmas lemia įrenginių saugą. Nors susidomėjimas šių procesų modeliavimu naudojant CFD (angl. Computational Fluid Dynamics) programas ypač išaugęs, be to šie procesai įprastai modeliuojami priimant daugybę supaprastinimų. Tačiau detalios kompleksinės šių procesų modeliavimo metodikos kol kas nėra arba ji dar nėra viešai publikuota.

Disertacijoje pristatoma dvifazio-dvikomponenčio fluido natūralios konvekcijos ir terminės stratifikacijos procesų, vykstančių aušinimo baseine, modeliavimo metodika taikant CFD programą. Metodika gali būti taikoma šių procesų, vykstančių energetiniuose ar pramonės įrenginiuose (pasyvios aušinimo sistemos baseinas, panaudoto branduolinio kuro baseinas, branduolinis ar cheminis reaktorius, ir pan.), modeliavimui, objekto ar įrenginio saugos įvertinimui, avarijų valdymo metodologijos sudarymui ir kt.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku