D. Gimžauskaitės daktaro disertacijos „Skystų ir kietų atliekų konversijos taikant terminės plazmos technologiją tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Dovilė Gimžauskaitė, Lietuvos energetikos institutas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006

Mokslinis vadovas – dr. Vitas Valinčius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
doc. habil. dr. Algirdas Kaliatka (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006) – pirmininkas,
dr. Irina Filatova (Baltarusijos nacionalinė mokslų akademija, gamtos mokslai, fizika, N002),
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006),
dr. Sigitas Rimkevičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006),
dr. Nerijus Striūgas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:

Atliekų kiekis nuolat didėja, todėl ieškoma būdų, kaip tvariausiai ir efektyviausiai jas tvarkyti. Šiuo metu atliekų tvarkymas grindžiamas atliekų hierarchijos principu, kurį sudaro penki etapai: atliekų kiekio mažinimas (prevencija), pakartotinis atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų panaudojimas energijai gauti ir atliekų šalinimas sąvartynuose. Nepaisant daugelio pastangų realizuoti pirmuosius tris etapus, vis dėlto yra dalis atliekų, kurias galima panaudoti tik energijos gavimui (angl. Waste-to-Energy conversion (WtE)). Tarp WtE technologijų, plazminių technologijų taikymas yra laikomas perspektyviu atliekų tvarkymo būdu ateityje. Vis dėlto, norint plačiau pritaikyti tokias technologijas, reikia atlikti papildomus eksperimentinius tyrimus. Taigi šio darbo tikslas – ištirti skystų (neapdoroto glicerolio) ir kietų (dyzelinu užteršto grunto) atliekų plazminės konversijos procesus, nustatant optimalias neapdoroto glicerolio dujinimo sąlygas ir įvertinant dyzelino pašalinimo iš grunto efektyvumą.
Atlikti eksperimentiniai neapdoroto glicerolio konversijos su termine plazma tyrimai leido nustatyti plazmą formuojančių dujų srauto ir rūšies įtaką neapdoroto glicerolio konversijos procesui. Taip pat įvertintas siūlomos plazminės technologijos efektyvumas apskaičiuojant plazminės sistemos masės ir energijos balansą glicerolio konversijos metu.
Atlikti eksperimentiniai dyzelinu užteršto grunto valymo tyrimai leido įvertinti terminės plazmos tinkamumą naftos produktais užteršto grunto valymui. Pagrindinis dėmesys skirtas grunto valymo proceso priklausomybės nuo plazmą formuojančių dujų ir teršalų koncentracijos nustatymui.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku