D. Grauzdytės daktaro disertacijos „Mažai tirtų Phyllanthus phillyreifolius ir Aphloia theiformis rūšių fitocheminė sudėtis ir in vitro bioaktyvumas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Dovilė Grauzdytė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, chemija, N003

Mokslinis vadovas: prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003).

 Chemijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003) – pirmininkas,
doc. dr. Vilma Kaškonienė (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, chemija,  N003),
prof. dr. Vytas Martynaitis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003),
dr. Milda Pukalskienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005),
dr. Raminta Venskutonytė (Lundo universitetas, Švedija, gamtos mokslai, biologija, N010).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Vaistiniai augalai dėl jų įvairovės ir sudėtyje esančių biologiškai veiklių junginių yra neišsemiama medžiaga moksliniams tyrimams. Nors atliekama daug augalų sudėties ir bioaktyvumo mokslinių tyrimų, vis dar išlieka nemažai neištirtų augalų rūšių, kurios dėl jose esančių bioaktyviųjų junginių galėtų būti sėkmingai pritaikomos kaip funkcinio maisto, maisto papildų, kosmetikos ar vaistų komponentai. Šiuo atžvilgiu ypatingo mokslininkų dėmesio sulaukia atogrąžų flora, kurios išnykimo grėsmė yra didesnė nei daugelio kitų augalų rūšių skirtingose pasaulio dalyse. Phyllanthus phillyreifolius ir Aphloia theiformis yra endeminės Prancūzijai priklausančios Reunjono salos augalų rūšys, kurios naudojamos vietinėje medicinoje. Mokslinės informacijos apie šias augalų rūšis yra nedaug. Šiame darbe taikant įvairius ekstrakcijos metodus ir naudojant skirtingo poliškumo tirpiklius išgauti P. phillyreifolius  ir A. theiformis ekstraktai ir įvertintos jų antioksidacinės savybes bei fenolinių junginių sudėtis. Šio tyrimo metu taip pat įvertintas pasirinktų P. phillyreifolius ekstraktų citotoksiškumas ir antioksidacinis aktyvumas ląstelėse. Nustatyta, kad tirtų augalų ekstraktai yra labai stiprūs antioksidantai, savo sudėtyje turintys vertingų fitocheminių junginių.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku