D. Bagočiaus daktaro disertacijos „Povandeninio nuolatinio ir poliakalės triukšmo tyrimas Lietuvos jūriniuose vandenyse“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Donatas Bagočius, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004

Disertacija ginama eksternu.

Mokslinis vadovas: prof. dr. Jolita Kruopienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004).

 Aplinkos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Žaneta STasiškienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004) – pirmininkė,
dr. Justas Dainys (Gamtos tyrimu centras, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004),
prof. dr. Eglė Jotautienė (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004),
dr. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004),
dr. Leif KG Persson (Švedijos gynybos mokslinių tyrimų agentūra, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose bei Lietuvos energetikos institute (Breslaujos   g. 3, Kaunas).

Anotacija:

Antropogeninės veiklos nuolat spinduliuoja povandeninį triukšmą į jūrinę aplinką, kurioje gyvena vandens gyvūnai. Šios veiklos apima laivybą, seisminius dugno tyrimus, minų medžioklę, žuvininkystę, rekreaciją bei uostų plėtrą. Baltijos jūros teritorija priklausanti Lietuvos Respublikai yra ne išimtis, kurioje pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra laivybos bei uosto plėtros veiklos. Šių žmogaus veiklų išspinduliuotas povandeninis triukšmas gali sukelti neigiamą poveikį jūros aplinkai t.y. nepageidaujamą fizinį vandens gyvūnų trikdymą. Šio darbo tikslas – apibūdinti povandeninį garsovaizdį Lietuvos jūriniuose vandenyse, įvertinant nuolatinį bei poliakalės impulsinį triukšmą, šio triukšmo keliamą riziką Atlantinėms lašišoms ir perpelėms bei pasiūlyti triukšmo prevencijos priemones.
Tyrimų tikslui pasiekti buvo sukurta programinė įranga, kurios pagalba gali būti modeliuojamas nuolatinio povandeninio triukšmo erdvinių bei laiko duomenų pasiskirstymas, seklioje jūrinėje aplinkoje. Taip pat buvo atliktas eksperimentinis sezoninio nuolatinio triukšmo lygių modeliavimas Lietuvos Respublikos Baltijos jūros dalyje, išmatuotos ir sumodeliuotos poliakalės impulsinių triukšmų spektrines charakteristikos Klaipėdos uosto kanale.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku