A. Lauraičio daktaro disertacijos „Neurologinių sutrikimų aptikimo hibridinis klasifikavimo modelis“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Andrius Lauraitis, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, informatika – N009

Mokslinis vadovas: prof. dr. Rytis Maskeliūnas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika – N009; technologijos mokslai, informatikos inžinerija T007). 

Informatikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Rimantas Barauskas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika – N009) – pirmininkas,
prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, informatika – N009),
prof. dr. Vacius Jusas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika – N009),
dr. Zbigniew Marszalek (Silezijos technologijos universitetas, Lenkija, gamtos mokslai, informatika – N009),
prof. dr. Alfonsas Misevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika – N009).

Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Saulėtekio al. 14, 10223 Vilnius) bibliotekose.

Anotacija:

Disertacijoje nagrinėjama problematika, susijusi su centrinės nervų sistemos sutrikimų (CNSS) analize ir diagnostika, pasitelkiant mobilius išmaniuosius įrenginius bei savarankiškai atliekamo pažintinio testavimo (angl. Self-administered cognitive testing SAGE) metodologiją. Remiantis apriorinėmis mokslinėmis žiniomis darbe pasiūlyta išplėstinė kompiuterizuota SAGE metodologija, analizuojant CNSS pacientų tremorų, kognityvinius, balso ir energijos sąnaudų simptominius sutrikimus. Praktinė disertacijos vertė įvertinta realizuotu įrankiu, t. y. neurologinių sutrikimų aptikimo Android mobiliąja programėle „Neural Impairment Test Suite“ (NITS), skirtą paciento sveikatos būklei įsivertinti ir sudaryti prielaidas apie ligos progresavimą. Eksperimentiniuose tyrimuose dalyvavo ankstyvos stadijos Hantingtono, Parkinsono, demencijos, cerebralinio paralyžiaus CNSS pacientai, o taip pat ir sveiki asmenys, nesantys susirgimų rizikos grupėje. Darbe integruoti mokymo su mokytoju (angl. Supervised Learning) klasifikavimo metodai ir sukurtas klasifikatorių apjungimo į ansamblį hibridinis modelis. Atlikti eksperimentai, skirti suprojektuotiems modeliams validuoti ir klasifikuoti tiriamuosius į sveikų ir sergančių grupes. Realizuotas hibridinis modelis pasiekia ~ 2 proc. didesnį tikslumą, lyginant su atskirais klasifikatoriais, t. y. 96.12 proc., ir geresnius modelio statistinius įverčius (mažesnį klaidų skaičių) su mažiausiomis modelio mokymo laiko sąnaudomis (0.59 sekundės).

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku