A. Nečiūno daktaro disertacijos „Tampriųjų bangų sklidimo slopinančiose terpėse skaitinio modeliavimo algoritmai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Audrius Nečiūnas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: fiziniai mokslai, informatika – 09P

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Rimantas Barauskas (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P).

Informatikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P) – pirmininkas,
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T),
prof. dr. Gintaras Palubeckis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P),
doc. dr. Kristina Poškuvienė (Kauno technologijos universitetas, fiziniai informatika – 09P),
prof. dr. Miguel A.F. Sanjuan (Rey Juan Carlos universitetas, Ispanija, fiziniai mokslai, informatika – 09P).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Saulėtekio al. 14, 10223 Vilnius) bibliotekose.

Anotacija:
Bėgančiųjų bangų modeliavimas turi didelę praktinę reikšmę planuojant ultragarso matavimus, atliekant vamzdynų sistemos vientisumo stebėseną, analizuojant vamzdynuose sužadintų impulsų sklidimą, žemės drebėjimų bangų sklidimą ir kt. Įprastai sudėtingos geometrinės formos struktūrose ar terpėse sklindančių bangų analizei taikomi skaičiavimo būdai, pagrįsti baigtinių elementų ar baigtinių skirtumų metodais. Tačiau būdingieji šių metodų trūkumai išryškėja, kai nagrinėjamos didelių, palyginti su sklindančiųjų bangų ilgiais, dimensijų struktūros. Kai  struktūra, kuria bėga banga, nors viena kryptimi yra vienodos geometrijos efektyviau yra taikyti pusiau analitinį baigtinių elementų metodą. Disertacijoje aptariami algoritmai, pagrįsti pusiau analitinių baigtinių elementų metodu, slopinančioms ir neslopinančioms bangoms simuliuoti homogeniniame pastovaus skerspjūvio bangolaidyje slopinančioje terpėje.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku