A. Palevičienės daktaro disertacijos “Tiesioginių užsienio investicijų veiksnių vertinimas Europos Sąjungos ekonominės integracijos procese” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Aistė Palevičienė, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – 04S

Mokslinė vadovė – prof. dr. Daiva Dumčiuvienė (Kauno technologijos universitetas socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), – pirmininkas
prof. dr. Andrzej Buszko (Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne, Lenkija, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Gražina Startienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) bibliotekose, bei Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:

Šiuo metu tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra vienas iš pagrindinių globalizacijai darančių įtaką veiksnių. TUI yra svarbus įrankis užimtumui, technologiniam procesui, produktyvumui ir ekonominiam augimui didinti. TUI kritiškai yra svarbus besivystančioms ekonomikoms, nes tai papildo vystymosi, užsienio valiutos, investicijų ir mokestinių pajamų trūkumus. Ekonominė šalių integracija didina TUI srautus, kadangi užsienio investuotojai siekia pasinaudoti teikiamais vietos ir regiono privalumais, kai verslas yra vykdomas lokaliai kitoje šalyje.
Šiandieninės tiesioginių užsienio investicijų teorijos yra grindžiamos užsienio kapitalo įmonių sprendimų priėmimo analize, kai vietos privalumai TUI priimančioje šalyje daro įtaką tų įmonių sprendimams. Skirtingos teorijos turi savo požiūrį į svarbiausius veiksnius, todėl yra sunku ir kartu būtina turėti bendrą vertinimą atsižvelgiant į visas teorijas. Disertacijos tikslas yra suformuoti modelį, kuris vertina TUI veiksnius ES ekonominės integracijos procese, atsižvelgiant į ES ekonominius šalių išsivystymo skirtumus. Šiame darbe skirtingų teorijų (naujosios prekybos teorijos, eklektinės teorijos ir gravitacinio požiūrio) principinių praktikų taikymas išskiria nuoseklias ir gilias išvadas apie ekonominės integracijos poveikį TUI didelį investuotojų dėmesį traukiančiame Vidurio ir Rytų Europos šalių regione (CEE). Darbe kompleksiškai kartu atsižvelgiama į socialinius-ekonominius CEE šalių skirtumus nuo kitų ES šalių ir ekonominės šalių ES integracijos poveikį.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku