D. Žižio daktaro disertacijos „Autonominių energijos šaltinių, veikiančių aukštesniųjų skersinių virpesių modų režimu, tyrimas ir optimizavimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Darius Žižys, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimvydas Gaidys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T).

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Minvydas Ragulskis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T), – pirmininkas
doc. dr. Eric Courteille (Reno nacionalinis taikomųjų mokslų institutas, Prancūzija, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T),
prof. dr. Vytautas Jūrėnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T),
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.) bibliotekose.

Anotacija:

Šios disertacijos tikslas yra išanalizuoti ir išplėtoti skirtingas pjezoelektrinio virpesių energijos keitiklio (PVEK) energijos išgavos maksimizavimo metodikas, kurios leistų panaudoti aukštesniąsias virpesių modas ir užtikrinti efektyvų generatoriaus veikimą esant nepastoviam aplinkos žadinimui. Disertacijos tyrimo objektas yra pjezoelektrinis netiesinės dinaminės kontaktinės ar vibrosmūginės sąveikos virpesių energijos generatorius ir jo efektyvumo didinimas.
Generatoriaus, veikiančio aukštesniųjų skersinių virpesių modų režimu, efektyvumas padidintas panaudojus sukurtą ir išbandytą skaičiavimo technologija, padedančią optimaliai surinkti pjezoelektrinių elementų aukštesniųjų virpesių modų generuojamą energiją. Generatoriaus, veikiančio vibrosmūginiu režimu, efektyvumas padidintas nustačius generatoriaus dinamines bei elektrines charakteristikas, leidžiančias maksimizuoti generuojamos energijos kiekį. Tam sudaryti virpesių energijos generatoriaus pjezoelektrinių elementų ir grandžių netiesinio dinaminio kontakto matematinis ir skaitinis modeliai. Pritaikyti matematinio optimizavimo metodai.
Šiame moksliniame darbe sukurti konkretūs baigtinių elementų modeliai ir skaičiavimo technologijos galėtų būti pritaikomi aktualiems ir sudėtingiems pjezoelektrinių energijos generatorių vibrosmūginės kontaktinės sąveikos dinaminiams procesams tirti, padėti nustatyti optimalius parametrus, o tai leistų  sumažinti eksperimentinių tyrimų skaičių ir kainą.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku