D. Lisaitės daktaro disertacijos „Anglų kaip užsienio kalba integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymosi kontekste: efektyvus užduočių dizainas siekiant studentų kalbos sklandumo“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Donata Lisaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, edukologija, S007

Moksliniai vadovai: prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007)

Prof. dr. Tom F. H. Smits (Antverpeno universitetas, Belgija, socialiniai mokslai, edukologija, S007)

Edukologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Jolita Horbačauskienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007) – pirmininkė
prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S007)
prof. dr. Ramunė Kasperė (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H004)
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007)
prof. dr. Kris Peeters (Antverpeno universitetas, Belgija, humanitariniai mokslai, filologija, H004)
prof. dr. Kris Van Den Branden (Leuveno katalikiškasis universitetas, Belgija, socialiniai mokslai, edukologija, S007)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas).

 

Anotacija: Sklandžiai vartoti kalbą – vienas dažniausiai išsakomų siekių, mokantis užsienio kalbos. Kalbų pedagogikos tradicijos pokyčiai paskatino veiksmingesnius kalbų mokymo(si) būdus. XX a. pabaigoje buvo pasiūlytas užduotimis grindžiamas kalbų mokymas(is) (angl. task-based language teaching). Pagrindinis tyrimo klausimas: Koks užduočių dizainas turiniu paremto mokymosi kontekste (angl. CBI) yra veiksmingiausias siekiant anglų kaip užsienio kalbos (EFL) rašymo sklandumo? Buvo atliktas kvazieksperimentas, kuriuo siekta patikrinti, kokie užduoties kaip konstrukto kriterijai yra palankūs siekiant rašymo sklandumo; užduočių plano pagrindu pasirinkti Ellis ir Shintani (2014) pasiūlyti užduoties apibrėžimo kriterijai. Duomenys buvo renkami ir analizuojami naudojant klavišų paspaudimų registravimo įrankį Inputlog; buvo surinkti kiekybiniai (t. y. dalyvių atliktų klavišų paspaudimų metaduomenys) ir kokybiniai (t. y. rašytiniai tekstai kaip produktai) duomenys. Į tyrimą buvo įtrauktas 121 dalyvis iš trijų studijų programų. Kiekybinė analizė atlikta remiantis įrankio Inputlog sugeneruotais metaduomenimis. Remiantis aprašomąja statistika, visose tirtose studijų programose nustatytos panašios sklandumo kaip produkto (t. y. teksto ilgio ir produkcijos tempo) ir sklandumo kaip proceso (t. y. P-srauto ilgio, pauzių laiko) aspektų tendencijos. Statistinė analizė atskleidė, kad užduočių sudarymo kriterijus Niša (Gap) yra itin svarbus sklandžiam rašymui, bet statistinė analizė nepatvirtino, kad užduoties struktūros kriterijus Prasmė (angl. Meaning focus) yra palankus rašymo sklandumui

8 vasario d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!