A. Daugėlaitės daktaro disertacijos „Darnios architektūros raiška ir jos kryptys“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Aurelija Daugėlaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: humanitariniai mokslai, menotyra, H003

Mokslinis vadovas: doc. dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra, H003)

Menotyros mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Jūratė Kamičaitytė (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra, H003) – pirmininkė
doc. dr. Dalia Dijokienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra, H003)
prof. dr. Dario Martinelli (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra, H003)
prof. dr. Sandra Treija (Rygos technikos universitetas, Latvija, humanitariniai mokslai, menotyra, H003)
doc. dr. Dimitra Tsirigoti (Trakijos Demokrito universitetas, Graikija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas).

 

Anotacija: Daktaro disertacijoje analizuojama darnios architektūros estetika ir jos raiškos kryptys, taip pat galimybės kurti estetiškai patrauklią ir darnią architektūrą. Tyrimas pateikia istorinės raidos analizę ir istorines darnios architektūros sąsajas su etinėmis idėjomis, esamų architektūros objektų Baltijos jūros regione analizę, taip pat darnių pastatų sertifikavimo sistemų ir architektūros kokybės kriterijų analizę. Disertacijoje siūloma išplėtota darnių pastatų klasifikacija, teorinėmis prieigomis pagrįsta darnių pastatų vertinimo metodika. Pateikiami sociologinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys socialinį-psichologinį darnios architektūros krypčių priimtinumą.  Šiame tyrime estetika nagrinėjama kaip visapusiška jutiminė patirtis, pateikiami kriterijai, išplaukiantys iš platesnio pojūčių spektro, būtino kokybiškai architektūrinei aplinkai.

2 vasario d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!