E. Kisieliaus daktaro disertacijos „Socialinio verslo poveikis ekonomikai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Eimantas Kisielius, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika, S004

Mokslinė vadovė: Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika, S004.

Ekonomikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Dalia Štreimikienė, Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika S004 – pirmininkė;
Prof. dr. Vytautas Juščius, Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S004;
Prof. dr. Natalja Lace, Rygos technikos universitetas, Latvija, socialiniai mokslai, ekonomika S004;
Prof. dr. Violeta Pukelienė, Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S004;
Prof. dr. Gražina Startienė, Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S004.

Disertacijos gynimas vyksta nuotoliniu būdu.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Socialinis verslas yra vis dar naujas reiškinys, ypač Lietuvoje. Šis verslas neabejotinai svarbus, jam dėmesį rodo įvairios skirtingos suinteresuotosios šalys. Disertacijoje analizuojamas šis naujas ir aktualus reiškinys –ir keliama mokslinė problema, kaip galima išmatuoti socialinio verslo poveikį ekonomikai ir koks jis yra Lietuvoje.
Sukurta socialinio verslo poveikio ekonomikai vertinimo metodika, nustatyta, kaip socialinio verslo iniciatyva paveikė pajamas, būstą, sveikatą, saugumą ir panašius dalykus, nuo kurių priklauso žmonių gerovė. Suformuotas koncepcinis socialinio verslo poveikio ekonomikai vertinimo modelis, paremtas kaštų ir naudos analize, apimantis socialinio verslo poveikio svarbiausiems socialinio verslo subjektams, tokiems kai visuomenė, socialinio verslo darbuotojai, socialinis verslas kaip verslo vienetas, mokesčių mokėtojai, tiesiogiai nesusiję su socialinio verslo veikla, bei socialinio verslo darbuotojų šeimos nariai ir draugai, vertinimą. Atliktas empirinis poveikio vertinimo tyrimas. Gautas reikšmingas teigiamas bendrųjų pajamų ir darbo pajamų per paskutinį mėnesį bei išvengtų sulaikymų ir asmenų, turinčių stabilų būstą, pokytis bei sumažėjęs konsultuotų dėl priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų skaičius sąlygojo teigiamą dabartinę grynąją naudą dėl vieno įdarbinto individo socialiniame versle visoms visuomenės grupėms.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku