E. Rajackaitės daktaro disertacijos „Planarinio ir vertikalaus grafeno sluoksnių mikrobange plazma aktyvinamas cheminis nusodinimas iš garų fazės bei kokybės tyrimai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Erika Rajackaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T008)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008) – pirmininkas
dr. Donats Erts (Latvijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
vyr.m.d. dr. Viktoras Grigaliūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
prof. habil. dr. Nerija Žurauskienė (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika, N002)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

Anotacija:

Grafeno dangų kokybės įvertinimui ir įvairių grafeno pritaikymo sričių vystymosi paspartinimui yra labai svarbus visapusiškas grafeno struktūros, morfologijos, fizikinių savybių charakterizavimas dėmesį sutelkiant į kokybinius ir kiekybinius defektų tyrimus. Disertacijoje nagrinėjama skirtingų analizės metodų, tokių kaip Ramano sklaidos spektroskopijos, skenuojamosios elektronų mikroskopijos, atominių jėgų mikroskopijos, rentgeno fotoelektronų spektroskopijos, fluorescencijos ir ultrasparčios žadinimo-zondavimo (skirtuminės sugerties) spektroskopijos (TAS) rezultatų koreliacija. Darbe ištirti grafeno sluoksniai pasižymintys dviem skirtingomis struktūromis: planarinis grafenas ir vertikalūs grafeno nanolapeliai (VGN), suformuoti naudojant mikrobange plazma aktyvinamą cheminį nusodinimą iš garų fazės. Kadangi vienas informatyviausių ir pažangių metodų – Ramano sklaidos spektroskopija, turi tam tikrų apribojimų, atlikus tyrimus buvo įrodyta, kad grafeno sužadintos būsenos relaksacijos dinamikos TAS analizė (matuojant karštų elektronų vėsimo dinamiką, atsirandančią dėl elektrono-fonono sąveikos, lemiančios fonono-fonono sąveiką) galėtų būti perspektyvi, papildanti kitus analitinius metodus priemonė, kaip informacijos apie grafeno struktūrą, defektus ir atitinkamai kokybę šaltinis. Susintetinti planarinio grafeno sluoksniai buvo pritaikyti kaip skaidrūs, lankstūs elektrodai organiniuose prietaisuose.

31 rugpjūčio d. 12:00

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnis, Posėdžių kambarys (K.Baršausko g. 59 - A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!