V. Šiaučiūnaitės daktaro disertacijos “Netiesinės dinamikos metodų ir algoritmų taikymas kardiosignalų analizėje” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Vaiva Šiaučiūnaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, informatika, N009

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009)

Mokslinis konsultantas: prof. habil. dr. Alfonsas Vainoras (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina, M001)

Informatikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Rimantas Barauskas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009) – pirmininkas
prof. dr. Srečko Gajovic (Zagrebo universitetas, Kroatija, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina, M001)
prof. dr. Arvydas Martinkėnas (Klaipėdos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009)
prof. dr. Daiva Petruševičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, slauga, M005)
doc. dr. Kristina Poškuvienė (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje, salėje M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Šiame darbe pristatomi nauji algoritmai elektrokardiografijos (EKG) parametrų sąsajų, dinaminių procesų ir kompleksinių žmogaus kūno sistemų santykių stebėjimui kintančiomis aplinkos sąlygomis (fizinis krūvis, lokalus geomagnetinis laukas, klajoklio nervo stimuliacija). Norint įvertinti dinamines EKG signalo sąsajas, kiekvienu atveju pertvarkant pradinius signalo duomenis į matricų sekas, buvo pritaikyti algebrinės analizės algoritmai pagrįsti procesų dydžių skirtumų matricomis. Darbo tikslas yra ištirti esamų netiesinių metodikų pritaikomumą, pasiūlyti naujus algoritmus ir juos panaudoti EKG sąsajų dinamikos stebėjimui. Mokslinių tyrimų metu buvo sukurtos ir pritaikytos informacijos redukcijos metodikos, bei algoritmai optimaliam atraktorių rekonstravimui į vėlinimo fazines plokštumas. Be to, sukurti algoritmai ir metodikos širdies parametrų, lokalaus magnetinio lauko ir klajoklio nervo stimuliavimo sąsajų stebėjimui. Mokslinio darbo metu sukurti EKG parametrų sąsajų vizualizavimo algoritmai gali būti taikomi širdies ir kraujagyslių sistemos patologinių būklių nustatymui. Sukurtos metodikos gali būti naudojamos žmonių sveikatos būklės stebėjimui ir vertinimui.

30 rugpjūčio d. 13:00

Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio biblioteka, salė M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas).

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!