M. Meišutovič-Akhtarieva daktaro disertacijos “Naujų nikotino turinčių produktų naudojimo įtaka patalpų oro kokybei” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: M. Meišutovič-Akhtarieva, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004

Mokslinis vadovas: doc. dr. Violeta Kaunelienė (2020–2021) (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004); prof. dr. Dainius Martuzevičius (2017–2020) (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005).

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Linas Kliučininkas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004) – pirmininkas
prof. dr. Jolanta Dvarionienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)
prof. dr. Violeta Makarevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)
dr. Jolanda Palmisani (Bario Aldo Moro universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
prof. dr. Rūta Ustinavičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, visuomenės sveikata, M004)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje, salėje M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Nors rinkoje sparčiai pereinama prie naujų nikotino turinčių produktų, duomenų apie šių produktų vartojimo metu išskiriamą į aplinką aerozolį vis dar yra nedaug. Daktaro disertacijos tikslas – ištirti aerozolių, susidarančių vartojant naujus nikotino turinčius produktus, dinamiką laike ir erdvėje, taip pat šių aerozolių cheminę sudėtį ir poveikį patalpų oro kokybei. Disertacijoje pirmą kartą pateiktos kiekybinės charakteristikos, kuriomis remiantis nesunku įvertinti galimus KTP pavojus ir palyginti su dauguma kitų taršos šaltinių, pvz., įprastų cigarečių, kaljano, smilkalų, uodų atbaidymo spiralių, keliama grėsme. Aerozolio dispersijos kitimas laike patalpoje, esant įvairioms aplinkos sąlygoms, yra dar mažai ištirta tema; tą parodė mokslinės literatūros analizė. Šioje disertacijoje,  remiantis didelio dažnio dalelių koncentracijos ir dalelių dydžio pasiskirstymo matavimais KTP iškvepiamojo aerozolio atveju, buvo palyginti iškvepiamojo KTP, EC ir ĮC aerozolio pokyčiai laike ir erdvėje tiriamajame kambaryje. KTP poveikis patalpų oro kokybei imituojant realias sąlygas anksčiau nebuvo tirtas. Dėl to atliktas tyrimas realiame naktiniame klube. Šis tyrimas taip pat papildė duomenis, gautus kambaryje kontroliuojamomis sąlygomis.

30 rugpjūčio d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio biblioteka, salė M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!