E. Valančienės daktaro disertacijos „Poliolefinų perdirbimas termokataliziniais ir biocheminiais metodais“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Eglė Valančienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Moksliniai vadovai:
doc. dr. Linas Miknius, 2015-2018 m. (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija – 05T);
prof. dr. Vytas Martynaitis, 2014-2015 m. (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija – 05T).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas;
prof. dr. Gintaras Buika (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T);
doc. dr. Rima Klimavičiūtė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T);
doc. dr. Jolanta Rousseau (Artois universitetas, Prancūzija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T);
dr. Andrius Tamošiūnas (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Kasmet susidaro daugiau nei 6300 mln. t plastikų atliekų, kurios kaupiamos sąvartynuose. Didžiausią jų dalį sudaro poliolefinai, kurie atmosferinėmis sąlygomis yra beveik neskylančios medžiagos. Jos gali būti panaudotos kaip alternatyva neatsinaujinantiems energijos šaltiniams. Termolizės metu gautas kuras pasižymi dideliu šilumingumu. Atliekant katalizinę termolizę, reakcijas galima vykdyti žemesnėje temperatūroje, gauti didesnę tikslinio produkto išeigą, siekiant geriau kontroliuoti jo kiekybinę bei kokybinę sudėtį bei gauto produkto užterštumą. Skystųjų produktų sudėtis taip pat priklauso ir nuo pradinės žaliavos cheminės prigimties, naudojamos aparatūros bei procesų sąlygų. Norint gauti geriausias tikslinio produkto išeigas, reikia eksperimentiškai nustatyti tinkamiausias sąlygas kiekvieno tipo reaktoriui ir turimoms medžiagoms.
Šiame darbe ištirta poliolefinų žaliavų katalizinio ir nekatalizinio termolizės proceso metu susidarančių kietųjų ir skystųjų produktų cheminė sudėtis bei savybės. Nustatyta optimali plastikų ir katalizatoriaus mišinių sudėtis didesnei benzino ir dyzelino išeigai gauti. Ištirta katalizatoriaus koncentracijos įtaka termolizės reakcijų termodinaminių ir kinetinių parametrų vertėms. Nustatyta, kad skystujų produktų savybes galima pakeisti, pašalinant mažesnės virimo temperatūros junginius. Ištirta poliolefinų plėvelių antropogeninio poveikio įtaka termolizės produktų išeigoms.

Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
udemy paid course free download
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku