G. Radvilos daktaro disertacijos „Darbo užmokesčio sistemos charakteristikų raiška skirtinguose organizacinės brandos etapuose“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Gintautas Radvila, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba, S003

Mokslinė vadovė: Prof. Dr. Violeta Šilingienė (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003)

Vadybos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. Dr. Asta Savanevičienė (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003) – pirmininkė
Prof. Dr. Irena Bakanauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003)
Prof. Dr. Agniesczka Karman (Maria Sklodowska Curie universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003)
Prof. Dr. Eglė Staniškienė (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003)
Prof. Dr. Mantas Vilkas (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003)

Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Sėkmingai organizacijai reikia efektyviai valdyti keturis pagrindinius išteklius: informaciją, finansus, žaliavas ir žmonių energiją. Darbo ir darbo vertės reikalavimai diktuoja poreikį būti lankstiems, formalizuotiems, orientuotiems į efektyvius veiklos kriterijus, ne tik reaguojantiems į poreikį atlyginti už darbą, bet ir sutelkti dėmesį į būsimą organizacijos perspektyvą, viziją ir strategiją. Ištekliais pagrįstas požiūris gali padėti apibrėžti darbo užmokesčio sistemos sąsajas su organizacijos rezultatais. Organizacijų darbo užmokesčio sistemos turi prisitaikyti prie organizacijos pokyčių ir evoliucijos, todėl reikia aiškiai apibrėžti konkrečias ribas ar lygius, kurie įvertintų pokyčius pagal atitinkamus rodiklius (ar veiksnius). Tai galima padaryti pasitelkus brandos modelių idėją. Disertacijoje nagrinėjama problema yra susijusi su darbo užmokesčio sistemų charakteristikomis organizacijoje, pabrėžiant ne tik išorinius veiksnius, bet ir vidinės aplinkos veiksnius, suderintus su organizacine branda. Šiame darbe nustatytos darbo užmokesčio sistemų charakteristikos skirtinguose organizacinės brandos etapuose, apibrėžiant jas pagrindžiančią darbo užmokesčio sistemos koncepcinę struktūrą ir organizacinės brandos bruožus. Darbe sukurta teorinė organizacinės brandos ir darbo užmokesčio sistemos charakteristikų sąsajų struktūra, leidusi empiriškai įvertinti darbo užmokesčio sistemos charakteristikų raišką skirtinguose organizacinės brandos etapuose.

 

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku