G. Šarapajevaitės daktaro disertacijos „Tvari CuS sintezė, savybės ir jo kompozitų taikymas organiniams junginiams skaidyti“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Gabrielė Šarapajevaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Moksliniai vadovai: prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

doc. dr. Paola Fabbri (Bolonijos universitetas, Italija, technologijos mokslai, medžiagų mokslas ir technologijos)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
doc. dr. Irmantas Barauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – pirmininkas
doc. dr. Martino Colonna (Bolonijos universitetas, Italija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
doc. dr. Dario Frascari (Bolonijos universitetas, Italija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Ramūnas Skaudžius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Eugenijus Valatka (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas).

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas).

 

Anotacija: Vario sulfidas (CuS) yra p-tipo puslaidininkis, pasižymintis aukšta teorine specifine krūvio talpa, didele laisvų krūvininkų koncentracija bei puikiu gebėjimu sugerti šviesą. Dėl šių savybių CuS galima naudoti fotokatalizei, energijos kaupimui ar ekologiško vandenilio gamybos srityje. CuS savybė sugerti regimojo šviesos spektro spinduliuotę ir pagaminti laisvuosius krūvininkus yra išnaudojama junginį taikant pažangios oksidacijos procesui, kurio metu yra skaidomi organiniai dažai bei antibiotikai. Paminėti organiniai junginiai yra plačiai žinomi nuotekų teršalai, kurių buvimas vandens cikle didina skatina nenumatytą antimikrobinio atsparumo didėjimą. Vis dėlto, tvarus ir ekonomiškas vario sulfido sintezės būdas dar nėra pilnai išvystytas. Disertacijoje buvo tiriamas CuS susidarymas vandens terpėje hidroterminėmis sąlygomis, panaudojant sieros rūgšties gamybos atlieką kaip antrinę sieros žaliavą. Susintetintų produktų morfologija, terminis stabilumas ir fotokatalitinės savybės taip pat buvo analizuotos šiame darbe. Tam, kad susintetintą medžiagą būtų galima plačiai pritaikyti organinių teršalų skaidymui, buvo pagaminti biokompozitai iš poli(3-hidroksibutirat-co-3-hidroksivalerato) ir CuS. Porėtos ir plėvelės struktūros bandiniai buvo taikyti skaidant tetracikliną ir metileno mėlį. Šiame darbe taip pat buvo tiriamas kompozito gebėjimas skaidyti organines molekules, pakartotinai naudoti ir skaidyti kelias organines molekules vienu metu.

19 birželio d. 11:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!