V. Žitkaus daktaro disertacijos „Koreferencijų sprendimai lietuvių kalbai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Voldemaras Žitkus, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, informatikos inžinerija, T007

Mokslinė konsultantė: prof. dr. Rita Butkienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija, T007)

Informatikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Tomas Skersys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija, T007) – pirmininkas
prof. dr. Nikolaj Goranin (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija, T007)
prof. dr. Diana Kalibatienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija, T007)
prof. dr. Tomas Krilavičius (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva, gamtos mokslai, informatika, N009)
dr. Zbigniew Marszałek (Silezijos technologijos universitetas, Lenkija, gamtos mokslai, informatika, N009)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete: V. Žitkaus el. disertacija (PDF)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas).

 

Anotacija: Automatiškai išgaunat informaciją iš teksto svarbu identifikuoti tos pačios esybės ar objekto skirtingus paminėjimus ir agreguoti šalia šių paminėjimų esančią semantinę informaciją. Skirtingi to pačio objekto paminėjimai tekste referuoja į tą patį objektą – jie koreferuoja. Šių ryšių nustatymas (paprastai kompiuterinių programų pagalba) vadinamas koreferencijų sprendimu. Dauguma koreferencijų sprendimų buvo kuriami anglų ir kitoms didžiosioms kalboms. Mažos kalbos, kaip lietuvių kalba, nesusilaukė dėmesio. Šioje disertacijoje analizuojama koreferencijų sprendimo problematika anglų, lietuvių ir lietuvių kalbai giminingoms kalboms. Į koreferencijų sprendimą lietuvių kalbai žiūrima kompleksiškai siekiant sukurti ne tik koreferencijų sprendimą, bet ir galimybes kurti naujus sprendimus ir juos vystyti. Sukurta keturių lygmenų anotavimo schema nurodanti ką ir kaip reikia spręsti ir leidžianti išsaugoti daugiau lingvistinės informacijos. Sukurtas pirmas lietuviškas koreferencijų tekstynas (LCC). Pasiūlytas taisyklėmis pagrįstas metodas spręsti koreferencijas lietuvių kalbai. Taisyklės išbandytos su giminingomis kalbomis ir formalizuotos naudojant primos eilės predikatų logiką. Sukurtas tekstynas ir sprendimas naudoja sukurtą anotavimo schemą. Pasiūlyta nauja vertinimo metodika išnaudoja sukurtos anotavimo schemos privalumus ir vertinant patį sprendimą leidžia atsižvelgti ne tik į išspręstas koreferencijas, bet ir į sprendimo kokybę.

17 birželio d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!