I. Andrijausko daktaro disertacijos „Elektros mašinų diagnostikos priemonių sukūrimas ir taikymas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Ignas Andrijauskas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimas Adaškevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – T001).

Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Liudas Mažeika (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – T001) – pirmininkas,
prof. dr. Renaldas Raišutis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – T001),
prof. dr. Antans-Saulus Sauhats (Rygos technikos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – T001),
doc. dr. Dainius Udris (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – T001),
prof. dr. Algimantas Valinevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – T001).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Šio darbo tikslas – naudojantis žinomais ir šios disertacijos autoriaus sukurtais metodais parengti naują asinchroninio variklio gedimų diagnostikos metodiką, grindžiamą tik statoriaus srovės signalo analize. Atlikus progresinį dinaminio rotoriaus masės disbalanso simuliavimo eksperimentą, nustatyta informacijos entropijos priklausomybė nuo disbalanso lygio. Parenkant savybes, skirtas taškiniams guolių gedimams diagnozuoti, naudotas gretimų dedamųjų savybių atrankos (GDSA) (angl. neighborhood component feature selection (NCFS)) algoritmas. Sukurtas metodas, kuriuo asinchroninio variklio pasiskirsčiusį guolių gedimą galima diagnozuoti remiantis tik statoriaus srovės signalo reikšmėmis. Informacijos apie veiksmingą tokio tipo gedimo diagnozavimą remiantis tik statoriaus srovės signalu nėra.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku