U. Varankaitės daktaro disertacijos „Nuo muzikos klausymo iki ekstramuzikinių interpretacijų: muzikinė patirtis kaip multimodalus, semiotinis ir psichologinis reiškinys“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Ulrika Varankaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: humanitariniai mokslai, menotyra, H003

Mokslinis vadovas: prof. dr. Dario Martinelli (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra, H003).

Menotyros mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Rima Povilionienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra, H003) – pirmininkė,
prof. dr. Rytis Ambrazevičius (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra, H003),
prof. dr. Juha Ojala (Sibelijaus akademija, Suomija, humanitariniai mokslai, menotyra, H003),
doc. dr. Alin Olteanu (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra, H003).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Šioje disertacijoje tyrinėjama klausytojų ekstramuzikinė patirtis – muzikos sukeltos asociacijos, kurios yra už pačios muzikos ribų. Tarpdalykiniame tyrime buvo praktiškai nagrinėjamas muzikos klausymo procesas per klausytojų perspektyvą, jame dalyvavo 24 lietuviai. Eksperimentinė sesija susidėjo iš aktyvaus trijų muzikinių ištraukų / žanrų (dviejų dainų su žodžiais ir vieno instrumentinio kūrinio) klausymo ir kokybinio pusiau struktūruoto interviu su kiekvienu dalyviu atskirai. Kaip duomenys rodo, daugialypės ekstramuzikinės asociacijos buvo sukeltos muzikos, ir beveik kiekvienu atveju įtraukė šiuos elementus: emocinį atsaką, vaizdines asociacijas bei asociacijas kaip nuorodas į realiame pasaulyje egzistuojančius medijų, muzikos ir / ar audiovizualinės kultūros elementus (kurie labiau buvo susiję su kitomis, ne Lietuvos, kultūromis / šalimis). Dalyvių asociacijos buvo paremtos jų patirtimi bei suvokimu, kuris yra suformuojamas jų pačių sociokultūrinės aplinkos, o tai lėmė panašių asociacijų bei reikšmių suvokimą klausantis muzikos, net jeigu dalyviai girdėjo muzikinį kūrinį pirmą kartą. Kitas svarbus tyrimo metu nustatytas aspektas buvo tai, kad jeigu muzikos kūrinyje yra žodžių, tai nebūtinai bus svarbiausias faktorius, formuojantis klausytojams ekstramuzikines asociacijas; vien muzika yra veiksminga sukelti tam tikras reikšmes. Šie ir kiti tyrimo aspektai rodo, kad muzikos klausymas yra sudėtingas, tačiau ir gana kūrybiškas procesas klausytojams, kadangi girdima muzika gali sukelti įvairius atsakus, įskaitant ekstramuzikines asociacijas, kupinas emocinio bei vizualinio turinio.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku