J. Vorevičienės daktaro disertacijos „Bendruomenių centrų vaidmenys Lietuvos vietos bendruomenėse“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Jurgita Vorevičienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, sociologija, S005

Mokslinis vadovas – prof. dr. Eglė Butkevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005). 

Sociologijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005) – pirmininkė
prof. dr. Sarmitė Mikulionienė (Lietuvos socialinių tyrimų centras, socialiniai mokslai, sociologija, S005)
dr. Vaidas Morkevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005)
doc. dr. Aivita Putnina (Latvijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005)
doc. dr. Eglė Vaidelytė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005).

Disertacijos gynimas vyksta nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia

Su disertacija galima susipažinti internete bei Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose ir Lietuvos socialinių tyrimų centre (A.Goštauto g. 9, Vilnius).

Anotacija:

Lietuvos vietos bendruomenėse veikiančios nevyriausybinės organizacijos – bendruomenių centrai, kitaip nei Vakarų demokratijos šalyse, yra palyginti naujas reiškinys, iš principo paskatintas ES bei nacionalinių investicijų, skirtų bendruomeniškumo kaimo teritorijose skatinimui. Jų steigimosi pikas mūsų šalyje stebimas tik 2003 – 2004 m. Išlieka neaiški tokių organizacijų veiklos apimtis bei funkcinė paskirtis: kokią veiklą, kaip, kokių tikslų siekdamos veikia šios  nevyriausybinės organizacijos. Todėl disertacija siekiama atskleisti Lietuvos bendruomenių centrų, kaip vienos iš nevyriausybinių organizacijų formų, vaidmenį vietos bendruomenėse. Disertacinio darbo empirinis tyrimas yra grindžiamas tinklaveikos teorine prieiga, kuri tyrime derinama su bendruomenės vystymosi koncepcija. Rezultatai atskleidė, jog Lietuvoje veikiančius bendruomenių centrus galima identifikuoti kaip organizacijas, atliekančias keletą pagrindinių vaidmenų tipų: paslaugų teikėjai, derybininkai, kontroliuojantys tarpininkai bei administratoriai ir įvairios galimos šių vaidmenų modifikacijos. Kiekvienas iš vaidmenų tipų yra atpažįstamas, remiantis veiklos poreikio bei jos organizavimo ir vykdymo galimybėmis konkrečioje vietos bendruomenėje: veiklos pobūdžiu; teikiamų paslaugų specifika; disponuojamais ištekliais, reikalingais veiklai vykdyti (finansiniais, žmogiškaisiais, infrastruktūriniais); partnerystės tarp vietos bendruomenės tinklo veikėjų pobūdžiu.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku