I. Telksnienės daktaro disertacijos „Algebrinės transformacijos trupmeninės eilės diferencialinių lygčių tyrimui“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Inga Telksnienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, informatika, N009

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009)

Informatikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Rimantas Barauskas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009) – pirmininkas
prof. habil. dr. Antanas Čenys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009)
doc. dr. Gintaras Palubeckis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009)
prof. dr. Miguel Angel Fernandez Sanjuan (Rey Juan Carlos universitetas, Ispanija, gamtos mokslai, informatika, N009)
doc. dr. Vadimas Starikovičius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, gamtos mokslai, informatika, N009)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete: I. Telksnienės el. disertacija (PDF)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas).

 

Anotacija: Pastaraisiais metais vis didesnis dėmesys skiriamas specifinei diferencialinių lygčių klasei – Caputo trupmeninės eilės diferencialinėms lygtims (CTDL), leidžiančioms modeliuoti sistemas, pasižyminčias atminties arba paveldimumo efektais, kai dabartinė sistemos būsena priklauso nuo visų praeities būsenų. Dėl plataus CTDL taikymo spektro šių lygčių tyrimas įvairiais metodais, tiek analitiniais, tiek skaitiniais, itin aktualus uždavinys. Taigi, pagrindinis šios disertacijos tikslas – sukurti naują pusiau analitinę schemą, skirtą Caputo trupmeninių diferencialinių lygčių sprendiniams konstruoti bei analizuoti, panaudojant Caputo trupmeninių laipsninių eilučių algebros koncepciją. Ši daktaro disertacija yra parengta mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu, kur kiekvienas straipsnis atitinka vieno ar kelių toliau išvardintų uždavinių sprendimą:  (a) Naujos metodologijos, skirtos įvairių rūšių CTDL sprendiniams konstruoti, sukūrimas bei sprendinių, išreikštų trupmeninėmis laipsninėmis eilutėmis, struktūros tyrimas; (b) Analitinės metodologijos, leidžiančios išplėsti CTDL sprendinius į neigiamąją realiąją pusašę, sukūrimas ir šio plėtinio savybių tyrimas; (c) Pusiau analitinės schemos, skirtos apytiksliams CTDL sprendiniams konstruoti, sukūrimas.

11 birželio d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!