J. Giniūnienės daktaro disertacijos „Įmonės antrepreneriškos orientacijos vaidmuo santykyje tarp mokymosi elgsenos ir įmonės veiklos rezultatų“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Jurgita Giniūnienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba, S003

Mokslinė vadovė – Prof. dr. Asta Pundzienė (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003)

Vadybos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. habil. dr. Robertas Jucevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003) – pirmininkas;
Prof. dr. Richard Adams (Kranfildo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003);
Doc. dr. Agnė Gadeikienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003);
Prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007);
Prof. dr. Mantas Vilkas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003).

Disertacijos gynimas vyksta nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Disertacinio darbo tikslas – atskleisti veiklą vykdančios įmonės antrepreneriškos orientacijos vaidmenį santykyje tarp mokymosi elgsenos ir įmonės veiklos rezultatų. Atlikta teorinė analizė leido identifikuoti galimus teorinius ryšius tarp pagrindinių analizuojamų konstruktų (mokymosi elgsenos, antrepreneriškos orientacijos ir įmonės veiklos rezultatų)  bei parengti teorinį modelį, kuriame daroma prielaida, jog mokymosi elgsena nulemia konkurencinius įmonės veiklos rezultatus per įmonės antreprenerišką orientaciją. Disertacijoje akcentuojama sinergija tarp mokymosi iš patirties bei mokymosi eksperimentuojant, kaip būtinos mokymosi įmonės lygmenyje komponentės galinčios užtikrinti sistemingą mokymosi metu kuriamų žinių konvertavimą ir panaudojimą. Tokiu būdu įmonės geba orientuoti save inovatyiai, proaktyviai bei rizikuojant. Tai savo ruožtu veda link galimybių atpažinimo, jų panaudojimo ir geresnių įmonės veiklos rezultatų. Teorinis modelis disertacijoje tikrinamas naudojant nuoseklųjį mišriųjų tyrimo metodų taikymą, surinkus kiekybinius duomenis, atliktas kokybinis daugybinių atvejų tyrimas. Šiame darbe atlikti tyrimai pateikia įrodymų, jog ryšys tarp mokymosi elgsenos ir konkurencinių įmonės veiklos rezultatų yra tvirtesnis, kai įmonėje taikoma antrepreneriška strategija, pasireiškianti per įmonės polinkį į inovatyvumą, rizikos prisiėmimą ir proaktyvumą, kartu pabrėžiant žinių ir galimybių atpažinimo bei įgyvendinimo svarbą.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku