J. Ramanauskaitės daktaro disertacijos „Įtampų antecedentai organizacijų darnumo brandoje“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Joana Ramanauskaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba, S003

Mokslinė vadovė: prof. dr. Eglė Staniškienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003)

Vadybos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Asta Savanevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003) – pirmininkė
prof. dr. Žaneta Gravelines (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003)
prof. dr. Agnieszka Leszczynska Karman (Marijos Kiuri-Sklodovskos universitetas, Lenkija, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
prof. dr. Inga Minelgaitė (Islandijos universitetas, Islandija, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
prof. dr. Monika Petraitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

 

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

 

Anotacija: Paskatintos griežtėjančių reikalavimų arba vidinio intereso, organizacijos imasi darnumo iniciatyvų, siekdamos reaguoti į darnumo keliamus iššūkius. Tai sukuria terpę ilgalaikiams, kompleksiškiems, daug išteklių reikalaujantiems pokyčiams, dėl kurių kyla įtampos. Disertacijoje pokytis analizuojamas per darnumo brandos perspektyvą, išskiriant keturis organizacijų darnumo brandos lygius. Apibrėžiamos ir analizuojamos įtampos, remiamasi egzistuojančiomis darnumo siekiančiose įmonėse kylančių įtampų kategorijomis. Įtampų priežastys – antecedentai – teoriškai iki šiol analizuoti negausiai, todėl pasiūlyta inovatyvi tyrimo metodologija, leidžianti atskleisti, kodėl organizacijose, pasiryžusiose reaguoti į darnumo keliamus iššūkius, kyla įtampos. Empiriniam tyrimui pasirinktas Lietuvos, kaip pereinamosios ekonomikos šalies, kontekstas, analizuojamas remiantis įterptiniu kelių atvejų studijų tyrimo metodu. Aštuoniolika į darnumą orientuotų organizacijų tirtos remiantis jų interneto svetainėse ir ataskaitose pateikta bei per interviu su jų atstovais gauta informacija. Tyrimo metu atskleista, kad pagrindiniai įtampų antecedentai organizacijų darnumo brandos lygiuose yra kultūra ir darnumo samprata. Taip pat galima teigti, jog įtampos kyla visuose darnumo siekimo lygmenyse, tačiau jas apibrėžti ir nustatyti jų priežastis lengviau geba aukštesnį darnumo brandos lygį pasiekusios organizacijos.

24 vasario d. 13:30

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnio Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 - A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!