N. Masimukku daktaro disertacijos “Akridano, difenilsulfono ar 1,8-naftalimido fragmentus turintys dariniai organiniams šviestukams” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Naveen Masimukku, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008

Mokslinis vadovas: dr. Asta Dabulienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008) – pirmininkas
doc. dr. Narine A. Durgaryan (Jerevano valstybinis universitetas, Armėnija, gamtos mokslai, chemija, N003)
prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
prof. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
prof. dr. Irina Savchenko (Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

 

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnio Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

 

Anotacija: Disertacija skirta naujų perspektyvių elektroaktyvių, donoras-akceptorius struktūros darinių, turinčių akridano, difenilsulfono arba 1,8-naftalimido fragmentų, skirtų trečiosios kartos OLED-ams, sintezei ir savybių tyrimui. Susintetintos ir ištirtos keturios serijos naujų „donoras-akceptorius“ struktūros darinių. Susintetinta serija naujų aril-pakeisto akridano dariniių, kurie buvo panaudoti kaip matricos TADF OLED-uose. Susintetintas naujas karbazolo pakaitus turinčio difenilsulfono darinys panaudotas kaip TADF matrica efektyviuose OLED su mažu išorinio kvantinio efektyvumo nuosmūkiu, 23,3% išoriniu kvantiniu efektyvumu bei mažu nuosmūkiu, esant 1000 cd/m2. Susintetinti nauji fenoksazino, fenthiazino, akridano fragmentus turintys 1,8-naftalimido dariniai, pasižymintys TADF reiškiniu, aukštu elektronų dreifiniu judriu ir agregacijos sustiprinta emisija, pademonstruotas jų pritaikomumas raudonos šviesos OLED-uose. Susintetinti nauji 1,8-naftalimido dariniai su donoriniais difenilaminofenil- arba vinildifenilamino fenilfragmentais ir pademonstruotas jų pritaikomumas OLED-uose. Jie panaudoti kaip raudonai šviečiantys emiteriai dvejose skirtingose matricose.

19 sausio d. 13:00

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnio Posėdžių kambarys (K.Baršausko g. 59 - A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!