K. Almonaitytės daktaro disertacijos “Katijoninio krakmolo darinių gavimas ir panaudojimas vandenvaloje” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Karolina Almonaitytė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Mokslinis vadovas: doc. dr. Joana Bendoraitienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – pirmininkas
prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
dr. Egidija Rainosalo (“Centria” taikomųjų mokslų universitetas, Suomija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Jūratė Šiugždaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, medicinos ir sveikatos mokslai, medicina, M001)

 

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

 

Anotacija: Didėjant vandens telkinių ir naudojamo vandens užterštumui vis daugiau dėmesio skiriama ekologijai, o aplinkosaugos reikalavimai tampa vis griežtesni. Jau daugiau nei pusę amžiaus polisacharidai, tokie kaip krakmolas, vis plačiau pritaikomi vandenvaloje. Krakmolas vienas iš labiausiai paplitusių gamtinių polisacharidų, jo gausu įvairiose žemės ūkio atliekose, todėl jas galima būtų panaudoti ir ne maisto pramonėje, gaminant pridėtinės vertės produktus. Šiame disertaciniame darbe skirtingais metodais įvertintas modifikuoto krakmolo, gauto iš skirtingų augalų, tinklinimo laipsnis. Tai suteikia daugiau žinių, norint panaudoti sorbentų gamyboje įvairių augalų krakmolą. Tokius darinius galima pritaikymui farmacinio aktyvaus junginio – ibuprofeno – adsorbcijoje. Darbe pirmą kartą tinklinis katijoninis krakmolas pritaikytas ibuprofeno adsorbcijai, o jo sorbcinė geba viršija 550 mg/g. Suteikta daugiau informacijos apie katijoninio krakmolo, kurio sintezėje naudojami Ca2+ jonų turintys junginiai, morfologines ir chemines savybes. Dėl Ca2+ jonų priedų katijoninio krakmolo eterifikavimo reakcijos efektyvumas padidėja iki 100 proc., gaunamas tirpus bei bioskaidus katijoninis krakmolas, o eterifikavimo reakcijos trukmė sutrumpėja du kartus. Krakmolo dariniai pritaikyti koaguliacijos / flokuliacijos procesuose  komunalinių nuotekų dumblui tankinti ir mikrodumbliams atskirti. Pasiūlyta tirpaus ir bioskaidaus katijoninio krakmolo koagulianto / flokulianto gavimo technologija. Efektyviausi krakmolo dariniai, kurių pakeitimo laipsnis yra 0,25 ± 0,03, jie gali iš dalies pakeisti sintetinius flokuliantus vandenvaloje.

21 gruodžio d. 14:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73-402)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!