L. Jasiukevičiaus daktaro disertacijos „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybių optimizuoti investicijas į viešąją infrastruktūrą vertinimo modelis“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Linas Jasiukevičius, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – 04S

Mokslinė vadovė – prof. dr. Asta Vasiliauskaitė (Kauno technologijos universitetas socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Rytis Krušinskas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S) – pirmininkas,
prof. dr. Vilija Aleknevičienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Andrzej Buszko (Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne, Lenkija, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Valentinas Navickas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) bibliotekose, bei Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:
Viešojo sektoriaus institucijoms ieškant efektyvių investicijų įgyvendinimo ir viešųjų paslaugų teikimo būdų, bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi šiuo atžvilgiu gali suteikti įvairių galimybių. Tačiau skiriantis viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus subjektų interesams bei esant galimoms įvairioms tokio bendradarbiavimo formoms, viešiesiems subjektams kyla iššūkių įvertinti ar investicijų projektų įgyvendinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu būtų naudingas ir kokios būtų optimalios VPSP veikiančių subjektų bendradarbiavimo finansinės sąlygos. Todėl disertacijos mokslinė problema keliama klausimu kaip įvertinti VPSP galimybes optimizuoti investicijas į viešąją infrastruktūrą, kad gauti rezultatai įgalintų priimti pagrįstus sprendimus dėl efektyviausių viešųjų investicijų įgyvendinimo būdų? Disertacijoje, atskleidžiant VPSP galimybių optimizuoti investicijas į viešąją infrastuktūrą vertinimo kompleksiškumą, parengtas šį vertinimą įgalinantis atlikti modelis, susidedantis iš tokių analizės etapų kaip pirminio investicijų projekto (toliau – IP) parengimas, IP turinčių VPSP potencialą identifikavimas, VPSP galimumo vertinimas, naudos už pinigus vertinimas bei monitoringas. Modelio praktiniam pritaikymui parengti finansinės diskonto normos nustatymo, rizikos vertinimo ir paskirstymo submodeliai. Sukurtas kompleksinis modelis empiriškai patikrintas tiek socialinio, tiek ir ekonominio pagrindo IP atvejais, konstatuojant jo tinkamumą būti taikomu, priimant sprendimus dėl efektyviausių viešųjų investicijų įgyvendinimo ir paslaugų teikimo būdų ir formų.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku