M. Žamoit daktaro disertacijos „Akrilinto epoksidinto sojų aliejaus polimerai ir polimeriniai kompozitai optiniam 3d spausdinimui“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Miglė Žamoit, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Mokslinis vadovas: prof. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – pirmininkas
doc. dr. Joana Bendoraitienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
dr. Mindaugas Gedvilas (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
prof. dr. Anne-Sophie Schuller (Aukštutinio Elzaso universitetas, Prancūzija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Virgilijus Valeika (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas).

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

 

Anotacija: Augant optinio 3D spausdinimo populiarumui ir atsižvelgiant į blogėjančią aplinkos būklę, siekiama šioje technologijoje naudojamas sintetines medžiagas pakeisti gamtinės kilmės medžiagomis, todėl disertacijos tikslas buvo sukurti akrilinto epoksidinto sojų aliejaus ir įvairių komonomerų tinklinius polimerus ir polimerinius kompozitus, kurių gaminius būtų galima gauti optinio 3D spausdinimo būdu. Darbe pirmą kartą susintetinti tinkliniai akrilinto epksidinto sojų aliejaus polimerai, nenaudojant jokio fotoiniciatoriaus ir tirpiklio, bei tiesioginio lazerinio rašymo būdu iš jų gautos stabilios erdvinės struktūros. Akrilinto epoksidinto sojų aliejaus polimerai, gauti iš mišinių su gamtinės kilmės komonomerais, ir polimeriniai kompozitai su funkcionalizuotu kalcio hidrosilikato užpildu, gautu iš kalcio oksido ir aliuminio fluorido gamybos atliekų, pritaikyti skaitmeniniame 3D spausdinime, naudojančiame šviesą. Ištirta pradinių mišinių fotokietėjimo kinetika, gautų polimerų terminės ir mechaninės savybės bei palyginta su sintetinių komercinių analogų savybėmis. Sukurti polimeriniai kompozitai pasižymėjo geresnėmis terminėmis ir mechaninėmis savybėmis nei polimerai be užpildo. Itin tikslūs objektai, atspausdinti skaitmeniniu 3D spausdintuvu, naudojančiu šviesą, pasižymėjo stipria adhezija tarp spausdintų sluoksnių ir lygiu paviršiumi. Sukurti gamtinės kilmės polimerai ir polimeriniai kompozitai gali būti tvaria ir konkurencinga alternatyva komerciniams iš naftos produktų gautiems polimerams optinio 3D spausdinimo technologijoje.

12 gegužės d. 10:00

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnis, Posėdžių kambarys (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!