O. Bezvikonnyi daktaro disertacijos „Organinių puslaidininkių, skirtų organiniams šviesos diodams, tyrimai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Oleksandr Bezvikonnyi, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008) – pirmininkas,
dr. Mindaugas Andrulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008),
prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008),
dr. Anca Ioana Stanculescu (Nacionalinis medžiagų fizikos institutas, Rumunija, gamtos mokslai, fizika, N002),
dr. Aurimas Vyšniauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, gamtos mokslai, fizika, N002).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Ši tema yra skirta kompleksiškai ištirti naujai susintetintas  elektroaktyvias medžiagas ir jas pritaikyti efektyviems organiniams šviesą skleidžiantiems diodams (OLED). Pagrindinis tikslas yra išanalizuoti organinių  medžiagų savybių priklausomybę nuo jų struktūros.
TADF emisija yra paremta tripletinių eksitonų panaudojimu. Elektrofosforescencijos (PhOLEDs) esmė yra sustiprinta elektronų sukinių suma, kuri yra suketa sunkiųjų metalų atomų. Papildomai prie šių reiškinių buvo ištirtos ambipoliškumo ir agregacijos sukeltos sustiprintos emisijos (AIEE).
Raudoną šviesą skleidžiantys OLED prietaisai, kurie naudoja D-A-D tipo spinduolius turinčius akceptorinius benzotiadiazolo ir donorinius karbazolo fragmentus, buvo pagaminti ir jų savybės charakterizuotos. Pirmą kartą pademonstruota galimybė reguliuoti TADF ir AIEE charakteristikas, tikslingai parenkant dimetilakridino, fenoksazino, karbazolo bei fentiazino donorinius pakaitus donoras-akceptorius-donoras tipo benzonirilo dariniuose. Išorinis kvantinis efektyvumas (EQE) OLED prietaisų su naujai sukurtais ir susintetintais TADF spinduoliais, sudarytais iš difenilsulfonio ir dibenzotiazolo fragmentų su di-tert-butildihidroakridino pakaitais,  pasiekė 24,1%. Buvo atliktas trifeniltriazino su tert-butilkarbazolo pakaitais TADF spinduolių charakterizavima. Pademonstruota galimybė panaudoti metoksikarbazolildi pakeistus dibenzofuranus, kurie pasižymi tinkamomis krūvininkų pernašos savybėmisir yra tinkami panaudoti kaip matricas žalių TADF OLED-ų bei žalių / raudonų PhOLED-ų emisinių sluoksnių gamyboje. TADF OLED prietaisas su donoras-akceptorius-donoras struktūros difenilsulfono dariniu pasiekė 20,1% EQE

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku