R. Jokubauskienės daktaro disertacijos „Atvirųjų inovacijų klientų žinių integravimo organizaciniai veiksniai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Raminta Jokubauskienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba – S 003

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimgailė Vaitkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003).

Vadybos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Jūratė Banytė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003) – pirmininkė,
prof. dr. Liudmila Bagdonienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba –S 003),
doc. dr. Milda Damkuvienė (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003),
doc. dr. Inga Minelgaitė (Islandijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003),
prof. dr. Monika Petraitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba –S 003).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas).

Anotacija:

Daktaro disertacijoje analizuojama klientų žinių integravimo atvirosiose inovacijose problematika. Remiantis mokslinės literatūros analize, disertacijoje išskirti klientų žinių integravimo atvirosiose inovacijose organizaciniai veiksniai, veikiantys inovacinės veiklos pokytį. Teoriškai pagrindžiama žinių intensyvumo prieiga, vertinant klientų žinių integravimo į atvirąsias inovacijas organizacinius veiksnius. Taikant postpozityvistinės paradigmos prieigą naudota mišriųjų metodų tyrimo strategija, adaptuojanti kokybinį ir kiekybinį tyrimus. Kiekybinio tyrimo metu, pasitelkiant daugianarės logistinės regresijos analizę, nustatyta, kad teorinėje dalyje išskirti ir empirinėje dalyje tirti organizaciniai veiksniai ir jų grupės demonstruoja teigiamą įtaką inovacinės veiklos pokyčiui. Kiekybinis tyrimas atskleidė organizacinių veiksnių kombinaciją, kuri teigiamai veikia klientų žinių integravimą organizacijose, kurios pagal klientų žinių integravimo intensyvumą priklauso vidutinėms ir ekspertinėms organizacijoms. Remiantis kokybinio tyrimo duomenimis patvirtinta, kad klientų žinių integravimo į atvirąsias inovacijas veikiančių organizacinių veiksnių kombinacijų įvairovę lemia kompleksiškumas, apimantis atvirųjų inovacijų kūrimo procesą, inovacinės veiklos pokytį, vidinį ir išorinį integravimą bei kontekstą. Darbe išskirtos klientų žinių integravimo į atvirąsias inovacijas veikiančių organizacinių veiksnių kombinacijos praplečia ir pagilina atvirųjų inovacijų valdymo ir klientų žinių valdymo supratimą.

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy course download free
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku