J. Čeičytės daktaro disertacijos „Atsakingųjų inovacijų diegimas įmonės lygmeniu“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Jolita Čeičytė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai,  vadyba –S 003

Mokslinis vadovas: prof. dr. Monika Petraitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003).
Mokslinis konsultantas: Cornelius Herstatt (Hamburgo technologijos universitetas, Vokietija, socialiniai mokslai, vadyba – S 003).

Vadybos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Asta Pundzienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003) – pirmininkė,
prof. dr. Tarmo Kalvet (Talino technologijos universitetas, Estija, socialiniai mokslai, vadyba – S 003),
doc. dr. Žaneta Piligrimienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba –S 003),
prof. dr. Arminas Ragauskas (Kauno technologijos universitetas, technologiniai mokslai, matavimų inžinerija – T 010),
prof. dr. Christian M. Ringle (Hamburgo technologijos universitetas, Vokietija, socialiniai mokslai, vadyba – S 003).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.

Anotacija:

Daktaro disertacijoje analizuojama atsakingųjų inovacijų diegimo įmonės lygmeniu problematika. Remiantis išsamia mokslinės literatūros analize, disertacijoje išskirtos pagrindinės atsakingųjų inovacijų verslo sektoriuje fenomeno charakteristikos ir konceptualieji elementai. Disertacijoje pristatomas teoriškai pagrįstas konceptualus atsakingųjų inovacijų diegimo įmonėje modelis, taikant elgsenos normų perspektyvą bei analizuojant įmonės vidinės ir išorinės aplinkos sąlygotą tinklinės atsakomybės pobūdį. Taikant pragmatizmo prieigą sukurta mišriųjų metodų tyrimo strategija, integruojanti kokybinį ir kiekybinį tyrimus. Kokybinio tyrimo metu patvirtinta, kad atsakingųjų inovacijų diegimą palengvina įmonės tinklinis pobūdis, t. y. su įmone susijusių išorinių suinteresuotųjų grupių įtraukimas prisideda prie atsakingesnių inovatyvių idėjų generavimo ir jų diegimo įmonėje. Remiantis struktūrinių lygčių modeliavimo skaičiavimų rezultatais, nustatyta, kad atsakingųjų inovacijų mokslinėje literatūroje akcentuojama svarba įtraukti Didžiuosius iššūkius į inovacinę veiklą yra empiriškai reikšminga. Tyrimas atskleidė statistiškai reikšmingą teigiamą institucinių ir etinių sprendimo priėmimo veiksnių įtaką atsakingųjų inovacijų veiklų diegimui įmonėje, o techno-ekonominiai sprendimų priėmimo veiksniai daro didžiausią teigiamą įtaką atsakingųjų inovacijų veiklų plėtotei, todėl turėtų būti įtraukti į atsakingųjų inovacijų teorinį lauką ir tolimesnius empirinius tyrimus verslo sektoriuje.

Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
udemy paid course free download
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku