Finansinė parama

Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams, neturintiems Ukrainos pilietybės, ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų nuo 2022 m. vasario 24 d. pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų programas (nuolatinės formos studijos), gali būti skiriama tikslinė stipendija.

Stipendijos dydis – 300 eurų per mėnesį.

Daugiau informacijos

Vienkartinės socialinės stipendijos skiriamos studentams, kurių materialinė padėtis sunki dėl:

• ligos;
• šeimos narių ligos ar mirties;*
• stichinės nelaimės ar turto netekimo;
• kitais išskirtiniais atvejais.**

Stipendijos dydis – iki 980 €.

*Studentai, teikdami prašymus dėl šeimos narių ligos ar mirties, turi pridėti ir giminystės ryšį įrodantį dokumentą.

**Studentai, kurie prašo vienkartinės socialinės stipendijos dėl paskelbto karantino ir pasaulinės pandemijos patiriamų materialinių sunkumų, turi prašyme išsamiai nurodyti visas aplinkybes ir pateikti situaciją pagrindžiančius dokumentus.

Prašymai teikiami Akademinės informacinės sistemos (AIS) aplinkoje iki einamojo mėnesio 14 d. 23.59 val. Komisijos sprendimas pateikiamas iki einamojo mėnesio 21 d.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Studentams gali būti pritaikomas sumažintas mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje. Speciali kaina gali būti nustatoma studentams, kurių yra sunki materialinė ar socialinė padėtis, kai gyvenamosios vietos mėnesio mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje neviršija nustatytos ribos (115 Eur). Pritaikytą bendrabučio kambario vietos mėnesio mokestį nustato komisija. Prašymą iki kiekvieno mėnesio 20 d. (imtinai) galite teikti savo Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Pateikiami dokumentai:
• prašymas;
• pažyma apie šeimos sudėtį;
• pažyma apie šeimai / asmeniui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;
• kiti materialinę ir / ar socialinę studento padėtį patvirtinantys dokumentai.

Informacija:
tel. +370 37 300 327; +3706 14 200 55
el. p. klausk@ktu.lt

Semestro studijų kaina gali būti sumažinta valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, kuris atitinka Universitete nustatytus reikalavimus ir pateikia prašymą Universiteto Akademinėje informacinėje iki semestro 10 dienos. Norėdamas pretenduoti į studijų kainos sumažinimą, studentas turi būti turėti atitinkamą priėmimo konkursinį balą, neturėti akademinių skolų, būti pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį, turėti atitinkamą studijų vidurkį, neturėti akademinių ar drausminių nuobaudų, neturėti finansinių įsiskolinimų Universitetui, atitikti kitus Universitete nustatytus reikalavimus. Studijų kaina taip pat gali būti sumažinta studentui, kurio sunki ekonominė (socialinė) padėtis. Studijų įmokos lengvatos dydis priklauso nuo studento studijuojamos studijų programos kainos.

Informaciją apie galimybę pretenduoti į studijų kainos sumažinimą teikia fakultetų studijų centrai.

 

Psichologinė pagalba

Studijuojant Universitete gali kilti įvairių iššūkių, kuriuos tu gali spręsti ne vienas. Mes visokeriopai rūpinamės studentų gerove, tad KTU teikiama nemokama psichologinė pagalba visiems studentams.

Jei sutartu metu negalite dalyvauti psichologo konsultacijoje, prašome apie pasikeitusią situaciją informuoti prieš 3 d. d., kad būtų galima suderinti kitą laiką, priešingu atveju studentai bus registruojami naujai.

Jei turite klausimų galite kreiptis bendruoju el. paštu psichologas@ktu.lt.

Vienos konsultacijos trukmė – 50 min. Vykstant nuotolinėms konsultacijoms, studentas turi užsitikrinti sesijai patogią vietą: būtų vienas, be pašalinių trikdžių.

Jei aktualu pagalbą gauti greičiau nei sutartas konsultacijos laikas, rekomenduojame:

  • Kreiptis į polikliniką/kliniką, kurioje esate prisirašęs(-iusi) – įprastai jose dirba psichologai, galintys pasiūlyti nemokamas konsultacijas.
  • Kreiptis į Dainavos jaunimo centrą, kuriame teikiamos nemokamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos visiems Kauno mieste gyvenantiems 13-26 m. amžiaus žmonėms. Daugiau informacijos rasite čia.
  • Kreiptis į emocinės pagalbos liniją, krizių įveikos centrą, skubią psichologinę pagalbą teikiančias įstaigas, kurių kontaktus Kaune ir visoje Lietuvoje galite rasti adresu.
 

Eimantas Lukoševičius

Eimantas teikia individualias psichologines konsultacijas kai kankina vienišumo jausmas, atsiranda nesutarimų su draugais ar artimaisiais, kamuoja nerimas, depresija ar trikdančios baimės, užsitęsus arba patiriant stiprų liūdesį, turint problemų moksle ar darbe. Psichologas domisi streso įveikos ypatumais, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų elgesio mechanizmais, prisitaikymo prie ligų ypatumais, valgymo sutrikimais.

Konsultuoja lietuvių ir anglų kalbomis.

Kontaktinės darbo valandos: I-III – 8:00 val. – 17:00 val., V – 8:00 val. –15:45 val.

Nekontaktinės darbo valandos: IV – 8:00 val. – 17:00 val.

 

Marija Aušraitė

Marija teikia psichologo konsultacijas, esant nuotaikos (padidėjusio depresiškumo, nerimo), savivertės, streso valdymo, bendravimo, sveikatai nepalankių įpročių keitimo bei kitiems sunkumams, konsultuoja esant sunkumų studijose, pvz., atsiskaitymų baimei, dėmesio sunkumams, atidėliojimui. Taip pat, vykdo šviečiamąją veiklą universiteto bendruomenei. Psichologė domisi psichikos sveikatos saugojimo ir stiprinimo galimybėmis, mitų apie psichikos sveikatą mažinimu.

Konsultuoja lietuvių ir anglų kalbomis.

Kontaktinės darbo valandos: III, IV – 08:00 val. – 17:00 val.
Nekontaktinės darbo valandos: II – 08:00 val. – 11:30 val.

 

Popaskaitinė veikla KTU Ukrainos studentams

„WANTed“ programa – tai puiki galimybė ugdyti savo karjeros kompetencijas, planuoti studijas orientuotai, tikslingai ir susieti jas su būsima karjera. Dalyvauk renginiuose, seminaruose, konsultuokis karjeros klausimais, sek darbo bei praktikos pasiūlymus.

Susidomėjai? Rašyk wanted@ktu.lt ar užsiregistruok karjeros konsultacijai AIS platformoje.

Tai ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

Tutorius – tai savanoris studentas, kuris padės pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, informatika, fizika, chemija ir t. t.). Tutoriai taip pat gali padėti pagerinti akademinius įgūdžius (atlikti rašto darbus, rengti ir pristatyti prezentacijas, analizuoti duomenis).

Nori turėti savo tutorių? Rašyk: agneta.bieliauskiene@ktu.lt

Nori aktyviai praleisti laisvalaikį? Kviečiame registruotis į nemokamas individualias ar grupines treniruotes KTU sporto klube, o taip pat dalyvauti organizuojamuose sporto renginiuose.

Registracija į sporto užsiėmimus

Ar žinai, kad Universitetinis išsilavinimas yra daugiau nei tik studijos? Popaskaitinės veiklos Universitete formuoja tavo asmenybę, sudaro galimybes tobulėti ir susirasti naujų tikrų draugų.

Tapk KTU studentų organizacijų dalimi ir išsiugdyk papildomas kompetencijas.

Organizacijų sąrašas

KTU veikia 6 meno kolektyvai, prie kurių prisijungęs turiningai praleisi laisvalaikį, tobulinsi šokio, dainavimo, fotografijos ir kitus gebėjimus.

Meno kolektyvai, prie kurių gali prisijungti:

  • KTU tautinio meno ansamblis NEMUNAS,
  • KTU akademinis choras Jaunystė,
  • KTU Foto studija
  • KTU Teatro studija 44
  • KTU šokių studija Modance
  • KTU pučiamųjų grupė The BrassBees

Susidomėjai? Užpildyk registracijos formą ir prisijunk!

 

Nemokamas LSP Ukrainos studentams

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) Ukrainos studentams yra nemokamas.

Kviečiame Ukrainos studentus užsisakyti LSP – šis pažymėjimas yra reikalingas naudojantis aukštosios mokyklos infrastruktūra, pritaikant viešojo transporto lengvatas ir studentiškas nuolaidas.

Užsisakyti pažymėjimą galima svetainėje www.lsp.lt.

Jeigu Ukrainos piliečio bus prašoma susimokėti už pažymėjimą, kreipkitės el. paštu pagalba@lsp.lt ir problema bus išspręsta.

 

KTU palaiko Ukrainą

KTU Tarptautinių ryšių departamentas

Studentų g. 50
Studentų Infocentras