EDU_LAB

Mes – EDU_Lab, pasiteikdami universiteto ir užsienio partnerių patirtį aukštojo mokslo srityje, esame pasirengę užpildyti Lietuvos dėstytojų kompetencijų spragas.

 

Kas yra Edu_Lab?

Aukštoji mokykla – tai vieta, kur mokytis ateina suaugę žmonės, turintys gyvenimiškos patirties. Mokyti studentus dėstytojai paprastai mokosi savo darbo metu, nes nuosekliai mokytis dėstymo naujovių jie dažniausiai neturi nei laiko, nei galimybių.
Mes – EDU_Lab, pasitelkdami universiteto ir užsienio partnerių patirtį aukštojo mokslo srityje, esame pasirengę užpildyti Lietuvos dėstytojų kompetencijų spragas.


Kuriame ir diegiame
šiuolaikinės didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą KTU;

Skatiname dėstytojus pasirinkti ir taikyti tinkamas bei inovatyvias didaktikos priemones studijų kokybei užtikrinti;

Tikime „kitokia“ mokymo ir mokymosi filosofija, atitinkančia šiuolaikines ugdymo tendencijas.

NAUJIENA

Nuo 2018 m. pavasario sem. startuoja „Follow up“ programa.

Kviečiame prisijungti.

 

Mokymai

Baziniai didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

Šių mokymų tikslas: 

skatinti dėstytojus rinktis ir taikyti tinkamus bei pažangius didaktikos metodus siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę. Jūs kartu su kitais mokymų dalyviais galėsite apmąstyti savo dėstymo įgūdžius ir pagerinti bendrą savo studijų modulio struktūrą.

Mokymų programa:

Diena /laikas Turinys Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 – 15:00)

Mokomosios veiklos kūrimas:
mokymo ir mokymosi procesas;
– studijų rezultatai;
– studijų modulio struktūra.
– Kaip kurti/tobulinti studijų modulį.
– Kaip formuoti studijų rezultatus.
– Analizuosime studijų modulio struktūrą

Antra diena

(9:00 – 15:00)

Dėstymas:
– mokymo metodai.
– Kokius mokymo metodus naudoti dirbant su didelėmis grupėmis.
– Kokius mokymo metodus naudoti dirbant su mažomis grupėmis.

Trečia diena

(9:00 – 15:00)

Dėstymas:
– konstruktyvus grįžtamasis ryšys
– dalyvių vedama mini paskaita arba pratybos.
– Kaip suteikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Ketvirta diena

(9:00 – 15:00)

Vertinimas:
– vertinimo metodai;
– kokybės užtikrinimas prieš ir po vertinimo.
– Kaip pasirinkti tinkamus vertinimo metodus.

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visas dienas galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Dalyko dėstymas užsienio (anglų) kalba

Šių mokymų tikslas:

tobulinti dėstymo anglų kalba įgūdžius. Jūs galėsite pademonstruoti savo dėstymo anglų kalba įgūdžius, parengti arba patobulinti tarptautiniams studentams skirtą studijų modulį, o taip pat pasirengti savo kalbinių gebėjimų tobulinimo planą.

Mokymų programa:

Diena/ laikas Turinys

Pirma diena

(10:00 – 15:00)

– Dėstymo užsienio kalba ypatumai.
– Dėstytojo kompetencijos ir iššūkiai.
– Turinio planavimas ir bendravimas paskaitų metu.
– Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas.
– Teorija ir diskusijos apie bendravimo dėstant užsienio kalba mažose grupėse ypatumus.
– Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas.
– Akademinės anglų kalbos žodyno (Academic Wordlist) ir jo taikymo galimybių pristatymas ir praktinės užduotys.

Antra diena

(10:00 – 15:00)

– Jūsų parengto studijų modulio užsienio kalba pristatymas ir analizė.
– Teorija ir diskusijos apie vertinimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo ypatumus užsienio kalba.
– Bandomųjų paskaitų arba praktinių užsiėmimų fragmentų pristatymas ir aptarimas.
– Bandomųjų paskaitų arba praktinių užsiėmimų fragmentų pristatymas ir aptarimas.
– Asmeninio anglų kalbos tobulinimo plano sudarymas.
– Mokymų apžvalga ir rezultatų aptarimas.

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad abi dienas galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Svarbu:
Mokymai vyksta anglų kalba. Mokymų dalyviai turi būti pasiekę B2 anglų kalbos lygį.

Virtualaus (e.) mokymosi priemonės ir metodai

Šių mokymų tikslas:

susipažinti su naujomis mokymosi priemonėmis ir metodikomis, sužinoti, kaip galima organizuoti vieningą mokymosi procesą esantiems auditorijoje, nutolusiems bei dėl užimtumo negalintiems paskaitose dalyvauti studentams. Jūs galėsite praktiškai išbandyti darbą su kai kuriomis virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis. Praktika rodo, jog virtualus mokymasis sudomina ir aktyvina studentus, gerina mokymosi kokybę, didina efektyvumą.

Mokymų programa:

Laikas Turinys

Iki pietų

(9:00 – 12:00)

 • Virtualaus mokymosi būdai ir metodai, sąsajos su tradiciniu mokymusi, supažindinama su mokymosi veiklomis virtualioje aplinkoje.
 • Mokymosi praktinė patirtis ir rezultatai.

Po pietų

(13:00 – 16:00)

Praktiniai užsiėmimai su virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis.

Dalyviai supažindinami su kai kuriomis virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis, praktiškai išbando darbą su jomis.

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Virtualiojo mokymosi įgūdžių lavinimas

Šių mokymų tikslas:

įgyti  žinių ir įgūdžių organizuoti virtualųjį ir mišrųjį mokymąsi, taikant VM metodus ir priemones.

Mokymų programa:

Laikas:
9:00 – 17:00
Turinys Ko mokysimės?
Pirma diena

Darbo su AC pagrindų apžvalga.

Kaip: prisijungti klausytojo teisėmis, dirbti su langais, pasiruošti paskaitai, parengti balsavimo priemones, rengti apklausas ir pravesti apklausas, naudoti chat langą, surasti vaizdo įrašą ir jį parengti darbui.

Virtualiojo sinchroninio „mokymosi kartu“ scenarijus.

Virtualiojo sinchroninio „mokymosi kartu“ scenarijaus pagrindinius elementus.

Pasirengimas interaktyviajai paskaitai.

Mokysimės paruošti paskaitos pravedimo planą, numatant aktyvinimo elementus, kaip kelti į AC virtualųjį kambarį skaidres, kaip parengti apklausos klausimus ir kaip paruošti programą arba tinklalapį demonstravimui.

Praktinis interaktyvių paskaitų pravedimas.

Praktinės užduotys susiję su: prisijungimu prie AC virtualaus kambario, pasiruošimu paskaitai, interaktyviąja paskaita aktyvinant dalyvius, programos ar tinklalapio demonstravimu ekrane ir lange, baltos lentos naudojimu, apklausos pravedimu.

Antra diena
Praktiniai užsiėmimai pagal „apverstos klasės“ scenarijų.

Seminarai, visiems paeiliui pabūnant dėstytoju ir pranešėju.

MOODLE mokymai pradedantiesiems

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE praktinio taikymo studijų procese įgūdžių.

Trukmė – 16 akad. val. (4 praktikos susitikimai po 3 val.)

Diena Turinys
Pirma diena
Susipažinimas su VMA Moodle
Įvadas: VMA, Moodle, e. studijų organizavimas universitete.
Sistemos pradžios puslapis
Sistemos dalyviai ir asmeninių duomenų tvarkymasNaujo kurso kūrimas
Naujo kurso pridėjimas ir prisijungimas prie kurso
Kurso aplinkos rengimas ir tvarkymas
Antra diena
Mokymosi išteklių tvarkymas
Kurso failų įkėlimas ir tvarkymas
Mokymosi medžiagos – išteklių kurso temose pateikimas ir tvarkymas
Multimedijos  (Youtube) pateikimas
Vaizdo ir garso konferencijos: ViPs.Bendravimo organizavimas. Žodynėlis
Bendravimo organizavimas ir atitinkamų priemonių naudojimas kurse
Bendravimas žinutėmis
Sąvokų ir santrumpų žodynų rengimas ir naudojimasUžduočių kūrimas
Užduočių rengimas, atlikimas ir vertinimas
Trečia diena
Užduočių ir testų ruošimas
Vertinimas pagal kriterijus ir rubriką
Studentų įkeltų darbų vertinimas PDF formatu
Studentų įsivertinimo ir tarpusavio vertinimo galimybės
Testų rengimas, atlikimas ir vertinimas
Ketvirta diena
Darbas su studentais
Kurso dalyvių informavimo būdai ir priemonės
Kurso dalyviai ir jų valdymas
Grupių formavimas ir kurso veiklų su grupėmis organizavimas
Studentų pažangos stebėsenos galimybėsVertinimas. Pasiruošimas naujam semestrui
Įvertinimų ir veiklos ataskaitos bei jų tvarkymas
Kurso kopijavimas, atnaujinimas ir parengimas naujoms studijomsĮskaita – savarankiškas darbas (60 min.)

Studijų programos konstravimas

Šių mokymų tikslas:

apžvelgti studijų programos konstravimo ypatumus tam, kad dirbdami drauge su skirtingomis suinteresuotomis šalimis (studentais, dėstytojais, socialiniais partneriais ir kt.) galėtumėte parengti studijų programą, kuri atlieptų naujausius aukštojo mokslo programų kūrimo nuostatus ir rinkos tendencijas.

Diena /laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 – 17:00)

 • Studijų programa kaip sistema.
 • Studijų programos vizijos formavimas.
 • Studijų programos archetipo konstravimas.

Antra diena

(9:00 – 17:00)

 • Studijų programos archetipo konstravimas
 • Studijų programos pristatymas ir refleksija

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti problemų sprendimu grįstą ir projektinį mokymąsi studijų procese.

Diena /laikas Turinys Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 – 16:00)

Problemos sprendimu grįstas mokymas(is): teorija ir praktika
RYTE:
PBL kaip metodas/sistema
Privalumai, etapai, rolės
Praktinis metodo taikymas
PO PIETŲ:
Vertinimas
Aptarimas, namų darbai

Antra diena

(9:00 – 16:00)

Projektinis mokymas(is): teorija ir praktika
RYTE:
PBL kaip sistema
PBL (projekto) taikymo metodai
Problemos formulavimas
PO PIETŲ:
Studentų parengimas
Projekto eiga
Vertinimas

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Dizainu grįstas mokymasis

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti dizainu grįstą mokymąsi studijų procese.

Diena /laikas Turinys Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 – 16.30)

Dizainu grindžiamas mąstymas: teorija ir praktika
RYTE:
Dizainu grindžiamo mąstymo metodo esmė
PO PIETŲ:
Praktinis metodo taikymas:
Supratimo ir stebėjimo fazės

Antra diena

(9:00 – 16:30)

Dizainu grindžiamas mąstymas: teorija ir praktika
RYTE:
Praktinis metodo taikymas:
Požiūrio ir įsivaizdavimo  fazės
PO PIETŲ:
Praktinis metodo taikymas:
Kūrimo ir tobulinimo  fazės
Aptarimas

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Atvejo analizės metodo taikymas studijų procese

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti atvejo analizės metodą studijų procese.

Laikas

(9:00 – 16:00)

Turinys Ko mokysimės?
Iš ryto Atvejo analizės taikymas studijų procese: teorija ir praktika
 • · Atvejo analizė. Privalumai, etapai, rolės
 • · Dėstytojo ir studento pasiruošimas atvejo analizei
 • · Atvejo sudėtingumo lygmenys
 • · Vertinimas
Po pietų Atvejo analizės taikymas studijų procese: teorija ir praktika
 • Atvejo analizės etapai
 • Gero atvejo požymiai
 • Darbas auditorijoje
 • Iššūkiai naudojant atvejo analizę
 • Aptarimas

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad savo laiką galėtumėte skirti tik mokymams;
 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad galėtumėte skirti truputį laiko susipažinimui su pateiktu atveju;
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus;
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams;
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Šios programos pagrindu, EDU_Lab ekspertai kartu su dėstytojais, integruos pasirinktą didaktikos metodą į studijų modulį.

Pavyzdžiui: dėstytojai baigę dizainu grindžiamo mąstymo mokymus bus kviečiami prisijungti prie šio metodo diegimo į studijų modulį darbo grupės. Kartu su EDU_lab ekspertais bus  peržiūrima modulio struktūra, parengiamas paskaitų/pratybų/laboratorinių darbų planas, parengiamos užduotys studentams, aptariama ir įveiklinama vertinimo sistema.

 

Kitos paslaugos

Konsultacijos

Iškilo klausimų rengiant studijų modulio kortelę, pasirenkant mokymo veiklas ar vertinimo būdą? Norite savo paskaitą paįvairinti informacinėmis technologijomis, bet nežinote, koks įrankis gali tikti jūsų specifinėje auditorijoje? Ieškote idėjų, kaip galite motyvuoti savo studentus?

Edu_Lab kviečia visus dėstytojus konsultuotis įvairiais didaktikos klausimais.  
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Konsultacijos vyksta:

pirmadieniais  nuo 13 val. iki 17 val.
antradieniais nuo 13 val. iki 17 val.
Konsultacijoms registruotis galite ​​​​elektroniniu paštu edu.lab@ktu.lt

Paskaitų stebėjimas

Pasikvieskite Edu_Lab mentorių į savo paskaitą ir gaukite konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.​ Šia galimybe jau naudojasi dėstytojai. Keletas atsiliepimų:

Dėstytoja Jurgita: Mentoriaus dalyvavimas paskaitoje man buvo labai naudingas, nes mentorius suteikė itin​ vertingų įžvalgų apie tai, ką darau gerai ir apie tai, ką galėčiau daryti geriau. Tai labai naudinga, kai į tavo dėstymo praktiką pažvelgia žmogus iš šalies, kitaip tariant „kitomis akimis“ ir suteikia pagrįstą, konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.“ ​

​​Pasikviesti mentorių į savo paskaitą galite parašę elektroninį laišką edu.lab@ktu.lt 

Savęs įsivertinimas

Kiekvienoje veikloje yra itin svarbi savęs įsivertinimo fazė. Tai esminis žingsnis veiklos kokybės gerinimo link. Dėstytojo veiklos vertinime taip pat svarbi paties dėstytojo perspektyva – tai paties dėstytojo įsivertinimas, ipsatyvinis vertinimas (lot. ipsum –savęs), savęs vertinimas. Tai vertinimas, kuriam būdinga tai, kad pats asmuo pamatuoja savo veiklą pagal iš anksto sukurtus ir pripažintus kriterijais.

Dėstytojo veiklos įsivertinimo gaires galite rasti čia.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės edu.lab@ktu.lt 

„​Dėstytojų kavinė“

„​Dėstytojų kavinė“ – tai jau tradicija KTU tampantis renginys, kuris kartą per mėnesį suburia KTU dėstytojus padiskutuoti akademinei bendruomenei svarbiais klausimais. Tokiu būdu kuriama neformali ir saugi dėstytojų bendravimo aplinka, kuri leidžia diskutuoti įvairiais klausimais, užmegzti naujus ryšius, surasti bendraminčių.​​

Dėstytojų kavinė ​vyksta kartą per mėnesį, paskutinę savaitę. Detalesnė informacija siunčiama KTU dėstytojams paštu.

Norėdami pasiskolinti knygą rašykite el. paštu edu.lab@ktu.lt

Galime pasidalinti:

 • Biggs, J. B. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does. McGraw-Hill Education (UK).
 • Exley, K., Dennick, R. (2009). Giving a lecture. From presenting to teaching. Routledge.
 • Misiukonis, T., Matusevičiūtė, V., Grajauskas, M. (2015). Dėmesio, grupė! Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos. Vilnius: Vaga.
 • Nilson, L. B. (2010). Teaching at its best: A research-based resource for college instructors. John Wiley & Sons.
 • Nuo didaktikos e.didaktikos link. E.mokymosi paradigmos, modeliai ir metodai. (2010). G. D.Angelo, J. KAsperiūnienė, D. Rutkauskienė (red.). Kaunas: Technologija.
 • Rutkauskienė, D. ir kt. (2007). Nuotolinio mokymosi dėstytojo vadovas. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.
 • Rutkauskienė, D. ir kt. (2012). Saitynas 2.0 ir atvirieji švietimo ištekliai. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.
 • Šveikauskas, V., Kirikova, L. (2007). Probleminio mokymosi procesas. Vitae Litera.
 • The magic of Contribution. From inspiration through innovation to intuition and beyond, manifested by the power of InCo movement (2013). [elektroninis išteklius]
 

Partneriai

 

Kontaktai

Dr. Asta Daunorienė

Dėstytojų akademinių kompetencijų centro vadovė

K. Donelaičio gatvė 73 - 409, Kaunas
tel. +370 (670) 10 073
e. p. asta.daunoriene@ktu.lt

Dr. Jurgita Barynienė

Dėstytojų akademinių kompetencijų koordinatorė

K. Donelaičio g. 73-314, Kaunas
tel. +370 (670) 09 816
e. p. jurgita.baryniene@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku