KTU „EDU_Lab“ mentoriai: dėstymas turi būti kūryba ir improvizacija

Svarbiausios | 2015-10-29

„Ne tik dėstytojas turi džiaugtis tuo, kad jam gerai sekasi dėstyti, bet ir studentai turi būti patenkinti tuo, kaip dėstytojas atlieka savo darbą“, – pabrėžia dėstytojų edukacijai skirto centro KTU „EDU_Lab“ lektorius Ramūnas Kubiliūnas. 

Spalį oficialiai veiklą pradėjusio centro tikslas – padėti naujiems ir patyrusiems dėstytojams kelti savo kvalifikaciją, geriau atitikti studentų lūkesčius, nebijoti kritiškai pažvelgti į savo ir kolegų dėstymą.

Tarpdalykinės specialistų komandos konsultacijos, praktiniai mokymai, paskaitų stebėjimas, pateikiant atgalinį ryšį, susitikimai su tarptautiniais ekspertais, dalinimasis profesine literatūra ir skatinimas dėstymą vertinti kaip kūrybą ir improvizaciją laukia tų Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytojų, kurie įsitrauks į „EDU_Lab“ veiklas.

„Kartu su atrinktų mentorių komanda siekiame, kad naujasis edukacinis projektas padėtų dėstytojams atrasti kūrybinę gyslelę“, – vieną iš KTU „EDU_Lab“ tikslų įvardijo jo vadovė Nijolė Putrienė.

Mentoriai sieks mokytis ir tobulėti kartu su projekto veiklose dalyvausiančiais dėstytojais.

Dėstytojų edukacijos centro komandą sudaro trijų KTU fakultetų atstovai: Marija Sabaliauskienė, Audronė Daubarienė, Jurgita Barynienė, Gintarė Edintaitė, Audronė Gedžiūtė ir Raimunda Česonienė iš Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF), Asta Daunorienė iš Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF), R. Kubiliūnas iš Informatikos fakulteto (IF) ir profesionalus praktinių mokymų lektorius Andrejus Račkovskis.

Pirmieji mokymai – pirmieji laimėjimai

Dalies dėstytojų, turinčių nemenką dėstymo patirtį ir dalyvavusių pirmuosiuose KTU „EDU_Lab“ praktiniuose mokymuose, nusistatymas buvo gana skeptiškai. Susirinkusieji neslėpė abejojantys, ar naujasis projektas sugebės juos išmokyti kažko, ko jie dar nežinantys ar nemokantys.

Po tris dienas trukusių praktinių mokymų, išankstinis nusistatymas ir abejonės buvo išsklaidyti ir, anot mentorių, vien tai, kad į vieną bendrą erdvę susibūrę dėstytojai turėjo galimybę pabendrauti ir pasidalinti probleminiais klausimais bei patarti vieni kitiems – yra pirmas didelis laimėjimas. Buvo suteikta proga susitikti dėstytojams iš skirtingų fakultetų, kurie kasdienio darbo metu retai susiduria vieni su kitais.

Ne kritika, o grįžtamasis ryšys

„Pirmuosiuose praktiniuose mokymuose dėstytojai atrado saugią erdvę, kurioje nėra grėsmės jų profesiniam ir asmeniniam ego. Svarbiausia, ko jie išmoko, – tai išgirsti kitus ir būti tolerantiškesniais tiek sau, tiek kolegoms, susidoroti su baime būti vertinami kitų“, – pažymėjo lektorius A. Račkovskis. 

Jo teigimu, lengviausia yra užsidaryti savo auditorijoje ir dirbti taip, kaip tau atrodo teisinga, nors tai nebūtinai yra tiesa. Pamačius, kad ir kiti dėstytojai susiduria su panašiomis problemomis, daro tas pačias klaidas, situacija pasikeičia į gerąją pusę. 

Mokymuose dalyvavę dėstytojai išmoko kritiką pakeisti grįžtamuoju ryšiu. Mentorės A. Gedžiūtės teigimu, įsitraukusieji į projekto veiklas pripranta naudoti grįžtamąjį ryšį kaip kasdienio darbo priemonę, jį konstruktyviai išsakydami ir priimdami.

Tikslas – studentų pasiekimai

Techniškuosius mokslus KTU „EDU_Lab” komandoje atstovaujantis R. Kubiliūnas, įneša konstruktyvumo, konkretumo ir kitokio požiūrio. 

„Ne tik dėstytojas turi džiaugtis tuo, kad jam gerai sekasi dėstyti, bet ir studentai turi būti patenkinti tuo, kaip dėstytojas atlieka savo darbą. Tam, kad būtų laimingos abi pusės, turi būti pasiekti abipusiai tikslai“, – pažymėjo R. Kubiliūnas.

Kolegai antrino ir A. Račkovskis, kurio nuomone svarbiausias pirmųjų praktinių mokymų atradimas – tai suvokimas, kad suformuluoti tikslą nėra taip paprasta, kaip atrodo.

„Dėstytojai išsikelia savo dalykų ir programų tikslus, tačiau kartais pamiršta, kad jų tikslas – tai studentų pasiekimai ir gebėjimai, išklausius dėstomus modulius. Atsižvelgiant į tai reikėtų permąstyti savo dėstymą“, – įžvalgomis dalinosi A. Račkovskis.

Pažanga per praktinius užsiėmimus

Mentorė A. Daubarienė papildydama kolegas teigė, jog dėstytojų edukacijai skirto centro praktinių mokymų turinio akcentas yra ne ką gauname ar ką duosime, bet kokiu būdu tai padarysime. Anot lektorės, labai svarbu keisti mąstyseną ir dėstymo metodus, pereinant nuo ką, prie kaip.

Lektorė M. Sabaliauskienė pabrėžė praktinę projekto naudą. Pasak jos, dėstytojams organizuojama labai daug mokymų, kuriuose aptariamas tik teorinis lygmuo. KTU „EDU_Lab“ mentorių komanda stengiasi konsultuoti ir mokyti(s) per praktinius užsiėmimus.

„Į šiuos užsiėmimus dėstytojai ateina ne tik paklausyti teorijos, bet ir dirbti. Tai ne tipiniai mokymai auditorijoje praleidžiant keletą valandų, o vėliau pasidžiaugiant gautu pažymėjimu. Dėstytojai, prisijungę prie šio projekto, išbandys įvairius dalykus praktikoje, išsiaiškins probleminius klausimus ir patobulės“, – kalbėjo R. Kubiliūnas.

Daugiau informacijos rasite svetainėje http://edulab.ktu.edu/