R. Miežanskienės daktaro disertacijos „Afrikos ir pietų Azijos imigrantų teisinių santykių patirtys ir teisinės sąmonės bruožai Lietuvoje“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Ramunė Miežanskienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, sociologija, S005

Mokslinis vadovas: prof. dr. Audronė Telešienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005)

Sociologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Vytis Čubrinskas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005) – pirmininkas
doc. dr. José Manuel Echavarren (Pablo de Olavide universitetas, Ispanija, socialiniai mokslai, sociologija, S005)
prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
prof. dr. Vaidas Morkevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005)
doc. dr. Kristina Šliavaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S005)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

XXI a. didėjant reguliarios ir nereguliarios migracijos mastams, migracijos ir atvykusiųjų integracijos tema tampa vis aktualesne. Atliktuose mokslo tyrimuose atvykusiųjų teisiniai santykiai yra traktuojami svarbia imigrantų socialinių santykių dalimi. Dėl šios priežasties, disertacijoje dėmesys skiriamas iki šiol Lietuvos moksliniame diskurse mažiau nagrinėtoms imigrantų patirtims teisiniuose ir su jais susijusiuose santykiuose. Atliktas tyrimas yra tarpdisciplininis ir tiria imigrantų patirtis vadovaujantis tesės ir sociologijos krypčių atstovų teorinėmis prieigomis. Pasitelkiant teisinės sąmonės teoriją, disertacijoje išsamiai analizuojamos į Lietuvą imigravusių Afrikos ir Pietų Azijos užsienio piliečių patirtys, atskleidžiamos ir išsamiai analizuojamos administracinių ir darbo teisinių santykių realijos, jas lydintys jausmai ir požiūriai. Disertacijoje išskiriami teisinės sąmonės bruožai, kurie charakterizuoja atvykusiųjų santykį su priimančios visuomenės teisine sistema bei identifikuojami šiuos teisinės sąmonės bruožus sąlygojantys veiksniai.

9 rugsėjo d. 15:00

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnis, Posėdžių kambarys (K.Baršausko g. 59 - A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!