R. Sedziniauskienės daktaro disertacijos „Naujųjų tarptautinių įmonių internacionalizacija: ryšiai tarp lemiančių veiksnių, proceso, tinklų ir veiklos rezultatų“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Rimantė Sedziniauskienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba – S003

Mokslinis vadovas: prof. dr. Jurgita Sekliuckienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003).

Vadybos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Robertas Jucevičius (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003) – pirmininkas,
prof. dr. Liudmila Bagdonienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003),
prof. dr. Andreja Jaklič (Liublianos universitetas, Slovėnija, socialiniai mokslai, vadyba – S003),
prof. dr. Miroslaw Jarosinski (Varšuvos ekonomikos mokykla, Lenkija,  socialiniai mokslai, vadyba – S003),
prof. dr. Asta Savanevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas).

Anotacija:
Daktaro disertacijoje pagrindžiami konceptualūs tarpusavio ryšiai tarp naujųjų tarptautinių įmonių (NTĮ) ankstyvąją internacionalizaciją lemiančių veiksnių, klasifikuojant juos į tris lygmenis – aplinkos, įmonės, vadovo; internacionalizacijos proceso, apibrėžiant jį kaip tarptautinių verslo galimybių atpažinimą ir realizavimą per tarptautinės antreprenerystės teorijos prizmę;  naujųjų tarptautinių įmonių tinklų, išskiriant skirtingus tinklo tipus (formalius, neformalius, tarpininkaujančius); ir tų įmonių rezultatų užsienio rinkose. Empiriniame tyrime taikyta kiekybinė mokslinių tyrimų prieiga. Naudojant tiesinės regresijos analizės ir struktūrinio lygčių modeliavimo metodus, empiriškai įrodyta, kad tik skirtingus lygmenis integruojantis kompleksinis modelis leidžia objektyviai įvertinti statistiškai reikšmingą lemiančių veiksnių poveikį naujų verslo galimybių atpažinimui ir realizavimui. Empiriškai pagrįsta internacionalizacijos proceso įtaka įmonės tinklams, bei proceso ir tinklų poveikiai NTĮ rezultatams užsienio rinkose. Pasitelkus savirankos bei kitus metodus statistiškai įrodytas tinklų medijuojantis poveikis ryšiui tarp internacionalizacijos proceso ir NTĮ rezultatų užsienio rinkose. Išsamesnė tinklo tipų analizė atskleidė skirtingus tinklo tipų poveikius – įrodyta, kad formalūs tinklai atlieka svarbiausią vaidmenį, medijuojant ryšį tarp internacionalizacijos proceso ir NTĮ veiklos rezultatų užsienio rinkose.

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free

balandžio 18 d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g., 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku