S. Oguzdjan daktaro disertacijos „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo mažiau pavojingomis medžiagomis poveikio aplinkai vertinimo modelis taikant būvio ciklą“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Semih Oguzdjan, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004

Mokslinis vadovai: 

prof. dr. Jolanta Dvarionienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),

prof. dr. Alessandro Tugnoli (Bolonijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija)

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004) – pirmininkė,
Dr. Alessando Dal Pozzo (Bolonijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),
Prof. dr. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),
Dr. Valeria Casson Moreno (Bolonijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),
Prof. dr. Arvydas Povilaitis (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004),
Dr. Francesco Scorza (Bazilikatos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – T 004).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose ir Lietuvos energetikos institute (Breslaujos   g. 3, Kaunas).

Anotacija:
Pagrindinė šio tyrimo mokslinė naujovė yra sukurtas poveikio aplinkai vertinimo modelis, kai pirmą kartą įmonės, turinčios ribotų išteklių, gali atlikti supaprastintus gyvavimo ciklo poveikio aplinkai ir darbo saugai vertinimus ir į šių vertinimų tyrimą įtraukti gyvavimo ciklo atsitiktinio ir difuzinio išmetamųjų teršalų poveikį. Taip pat pirmą kartą poveikio aplinkai vertinimo literatūroje buvo pasiūlytas klaidų mažinimo ir duomenų spragos valdymo metodas, pagrįstas „minios efekto išmintimi“. Sukurtas modelis buvo taikomas atliekant realių atvejų tyrimus dėl pavojingų medžiagų pakeitimo. Be to, siekiant padidinti modelio pritaikymą nepatyrusiems vertintojams, pirmą kartą buvo pasiūlyta tarp bendrovių veikianti ekspertų sistema su nauja „bendra funkcine paklausa“. Sukurtą modelį gali naudoti bet kuri pramonės įmonė, siekdama sumažinti gamybos grandinių poveikį aplinkai ir darbuotojų saugos riziką. Siūlomas modelis taip pat suteikia MVĮ kompetenciją vertinti gyvavimo ciklo poveikį aplinkai. Siūlomas klaidų mažinimo metodas gali būti naudojamas siekiant sumažinti poveikio aplinkai rezultatų klaidas, taip pat užpildyti duomenų spragas tam tikrose srityse, tokiose kaip būvio ciklo aprašai.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku