S. Račkausko daktaro disertacijos „Kietojo kuro raketinio variklio vidinės balistikos tyrimas skaitiniais ir eksperimentiniais metodais“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Saulius Račkauskas , Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009

Mokslinis vadovas – prof. dr. Algimantas Fedaravičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T009).

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Rimvydas Gaidys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T009) – pirmininkas
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T009)
prof. dr. Volodymyr Hutsaylyuk (Karo technologijos universitetas, Lenkija, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T009)
prof. dr. Artūras Keršys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, transporto inžinerija – T003)

Disertacijos gynimas vyksta nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Disertaciniame darbe išspręsta aktuali kietojo kuro raketinių variklių vieningos konstravimo metodikos, pagrįstos variklio vidinės balistikos skaitiniu modeliavimu, įvertinant kietojo raketinio kuro energetines savybes bei variklio geometrinius parametrus, sukūrimo problema. Šiam tikslui sukurtas kietojo kuro raketinio variklio kompiuterinis 3D geometrinis modelis, kuriame įvertintos raketinio kuro energetinės savybės bei jo degimo variklio kameroje ir tūtos išmetimo zonoje ypatumai. Nustatytos modelio pradinės ir kraštinės sąlygos, įvertinančios slėgį ir temperatūrą degimo kameroje, fluido ir kietojo kūno sričių fizikines savybes, leidžiančias pakankamu tikslumu modeliuoti kietojo raketinio kuro degimo procesą bei nustatyti variklio vidinės balistikos charakteristikas. Atlikta teoriniu ir eksperimentiniu būdu nustatytų rezultatų palyginamoji analizė bei atliktas modeliavimo rezultatų verifikavimas, kai variklis veikia pastoviuoju režimu. Sukurtos metodikos praktinis panaudojimas sumažina, ar visai pakeičia kuriamų variklių eksperimentinių bandymų poreikį, kas leidžia su mažesnėmis laiko ir ekonominėmis sąnaudomis kurti kietojo kuro raketinius variklius, arba tobulinti pagamintus, kad būtų pasiektos geresnės jų eksploatacinės savybės.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku