S. Škėrienės daktaro disertacijos “Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus ugdytis problemos sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Sandrita Škėrienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, edukologija, S007

Mokslinis vadovas: Prof. Habil. Dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007)

Edukologijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. Dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007) – pirmininkas
Prof. Dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S007)
Prof. Dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijų akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S007)
Prof. Dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007)
Doc. Dr. Gintarė Tautkevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S007)

Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Pasaulyje vykstantys politiniai, ekonominiai, technologiniai, socialiniai, kultūriniai pokyčiai išryškina problemas, kurias sprendžiant būtina remtis vertybėmis. Universitete ypač aktualu ugdyti būsimųjų profesionalų problemų sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus – nuo šių sprendimų gali priklausyti konkrečių organizacijų, bendruomenių, atskirų žmonių gyvenimai bei savijauta. Gebėjimų spręsti problemą, akcentuojant vertybes, ugdymas reikalauja aplinkų, kurios skatintų studentų mąstymo kaitą ir palengvintų jų asmeninį augimą bei pokyčius. Taigi dėstytojams būtina kurti edukacines aplinkas, kurios įgalintų studentus išmokti spręsti problemas, jų sprendimus grindžiant vertybiniais pasirinkimais, ir šitaip įgyti vertybėmis grindžiamų problemų sprendimo gebėjimų. Šioje disertacijoje nagrinėjama mokslinė problema: kokios universiteto edukacinės aplinkos įgalina studentus ugdytis problemos sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus? Darbo teorinėje dalyje pagrįsti (i) problemos sprendimo, grįsto vertybėmis (PSGV) ir (ii) edukacinių aplinkų sekos, įgalinančios PSGV gebėjimų ugdymąsi, modeliai. Disertacijoje pagrįsta empirinio tyrimo metodologija suteikia galimybę gilintis į universiteto edukacinių aplinkų, įgalinančių studentų PSGV gebėjimų ugdymąsi, įgyvendinimo praktiką. Esminiai šio empirinio tyrimo rezultatai: (i) patvirtina, kad teoriškai pagrįstas edukacinių aplinkų sekos modelis įgalina studentų PSGV gebėjimų ugdymąsi konkrečiame universitetinių studijų modulyje; (ii) leidžia patikslinti PSGV modelį; (iii) nustatyti edukacinių aplinkų elementai, kurie buvo studentų asmeninių mokymosi aplinkų formavimosi šaltinis.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku