S. Zadavičiūtės daktaro disertacijos „Tikslinių savybių oksidinių ir silikatinių medžiagų sintezė ir savybės“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Skirmantė Zadavičiūtė, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Mokslinis vadovas: prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas,
prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. dr. Saulius Kitrys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
doc. dr. Jolanta Rousseau (Artua universitetas, Prancūzija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Su disertacija galima susipažinti  Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.

Anotacija:

Šiuo metu yra įprasta kelių stadijų mišrių metalų oksidų sintezė tačiau, naudojamos gamybos technologijos yra sudėtingos, brangios, ilgai trunkančios, taip pat turi ir kitų trūkumų, kurie gali būti pašalinti naudojant siūlomą hidroterminę / mikrobanginę sintezės technologiją. Todėl svarbu ištirti oksidinių ir silikatinių medžiagų gamybos būdą, apimantį hidroterminę ir mikrobanginę tikslinių pradinių junginių sintezę. Nustatyta, kad tikslinių savybių junginių susidarymas maišant MgCO3-Al2O3-H2O suspensiją vyksta sparčiau hidroterminėje nei mikrobanginėje aplinkoje. Pažymėtina, kad keičiant aktyvacijos metodų (mechanocheminio ar terminio) sąlygas galima valdyti minėto junginio bandinių mineralinę sudėtį ir morfologines savybes. Taip pat, mikrobanginėje sintezėje rekomenduojama vieno ciklo maksimali trukmė (3 val.) nėra tinkama tikslinio sintezės produkto – girolito susidarymui. Tuo tarpu hidroterminės sintezės sąlygomis (200 °C, 48 val.) nebuvo identifikuota jokių kitų junginių tik girolitas. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais pateikiamos išvados, rekomendacijos ir pasiūlytos racionalios panaudojimo sritys.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku