T. Zingailos daktaro disertacijos „Lenkiamųjų kompozitinių gelžbetoninių elementų su ypač stipraus betono sluoksniu mechaninių savybių tyrimai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Tadas Zingaila, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T

Mokslinis vadovas:
doc. dr. Mindaugas Augonis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T), 2016-2017;
prof. dr. Raimondas Bliūdžius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T), 2013-2016.

Statybos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Tadas Ždankus (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T), pirmininkas,
dr. Karolis Banionis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T),
prof. dr. Joao Pedro Ramoa Ribeiro Correia (Lisabonos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija 02T),
prof. dr. Romualdas Dundulis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T),
doc. dr. Darius Zabulionis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.

Anotacija:

Disertacijos darbe nagrinėjami nauji kombinuotai plieno plaušu ir armatūra armuoti lenkiamieji kompozitiniai gelžbetoniniai elementai, pagaminti iš įprastinio ir ypač stipraus betono. Eksperimentinių tyrimų metu nustatytos skirtingo stiprumo betonų mechaninės savybės ir kompozitinių elementų sandūros atsparumas šlyčiai esant skirtingoms bandinių kietinimo sąlygoms. Ištirtos vidutinio dydžio lenkiamosios kompozitinės gelžbetoninės sijos ir išmatuoti jų įlinkiai, įtempiai armatūroje bei apskaičiuoti kreiviai. Remiantis atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatais, sukurta metodika, kuria aprašomas plieno plaušo liekamųjų tempimo įtempių kitimas supleišėjusiame ypač stipraus betono sluoksnyje. Taikant pasiūlytą metodiką kreivio skaičiavimai gali būti atliekami analitiniu, sluoksnių (iteraciniu) ir kt. metodais, įvertinant tampriai plastinę tempiamojo betono elgseną prieš atsiveriant plyšiams arba jos nevertinant. Nustačius nesupleišėjusio ir supleišėjusio pjūvių kreivius, gali būti apskaičiuojami vidutiniai kompozitinių elementų kreiviai ir įlinkiai. Darbe taip pat pasiūlyta optimalaus ypač stipraus betono sluoksnio storio apskaičiavimo metodika, kuria atsižvelgiama į kompozitinio elemento sluoksnių standumus. Modeliuojant lenkiamuosius kompozitinius gelžbetoninius elementus baigtinių elementų metodu, nagrinėti atvejai, kai plieno plaušu armuoto ypač stipraus betono įtaka atsivėrus plyšiams įvertinama per irimo energiją.

 

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku