U. Daubaraitės daktaro disertacijos „Kūrybinių industrijų poveikis šalies ekonomikai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Ugnė Daubaraitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – 04S

Mokslinė vadovė – prof. dr. Gražina Startienė (Kauno technologijos universitetas socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas socialiniai mokslai, ekonomika – 04S) – pirmininkas,
prof. dr. Rytis Krušinskas (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), doc. dr. Iveta Šimberova (Brno technologijos universitetas, Čekija, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Disertacijoje sprendžiama mokslinė problema – kaip įvertinti ir palyginti šalis pagal kūrybinių industrijų poveikį šalies ekonomikai. Problemos aktualumą lemia tai, kad kūrybinių industrijų poveikis šalies ekonomikai mokslinėje literatūroje nagrinėjamas gana plačiai, tačiau itin paviršutiniškai, nėra sukurtos bendros metodologijos, leidžiančios vertinti ir palyginti šalis pagal kūrybinių industrijų įtaką šalies ekonomikai.
Pirmojoje disertacijos dalyje analizuojama kūrybinių industrijų samprata, kūrybinių ir kultūrinių industrijų santykis, kūrybinės industrijos kūrybos ekonomikos kontekste ir kūrybinių industrijų formavimosi prielaidos. Antrojoje dalyje aptariami kūrybinių industrijų sektoriaus ypatumai, šio sektoriaus poveikio ekonomikai sritys ir jas sudarančios poveikio kryptys, sudaromas kūrybinių industrijų poveikio šalies ekonomikai modelis, aprašomos modelio struktūrinės dalys ir pateikiamas konceptualusis tyrimo modelis, kuriuo remiantis atliekamas kūrybinių industrijų poveikio šalies ekonomikai vertinimas. Trečiojoje dalyje pateikiama kūrybinių industrijų poveikio šalies ekonomikai empirinio tyrimo metodika, atliekamas kūrybinių industrijų poveikio šalies ekonomikai tyrimas Europos Sąjungos šalyse narėse 2008–2014 m., kiekvieną šalį vertinant KIPE indeksu kitų šalių kontekste. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

 

 

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
online free course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku